Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä  ERP (Enterprise Resource Planning) on tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen eri toiminnot helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toiminnanohjaus antaa mahdollisuuden viedä kaikki olennaiset toiminnot samaan järjestelmään, jolloin se ohjaa koko yritystoimintaasi ja kattaa toiminnan kannalta kaiken keskeisen tiedon. FuturaPlan ERP on nykyaikaisen yrityksen kokonaisvaltainen toiminnan­ohjausjärjestelmä, jolla hallitset esimerkiksi tuotannon kaikki välivaiheet tarjouslaskennasta toimitukseen ja laskun tulostukseen. FuturaPlan helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua eri osastojen välillä.

Tuotannonohjaus on yksi keskeinen osa toiminnanohjausjärjestelmää. Tuotannonohjauksen perinteinen tavoite on, että yritys pystyy täyttämään tilattujen tuotteiden vaatimukset laadusta, määrästä ja toimitusajasta. Muita perustavoitteita on tyypillisesti läpimenoaikojen lyhentäminen, kapasiteetin tuoton maksimointi, vaihto-omaisuuden minimointi, poikkeamien valvonta ja raportointi sekä materiaalitarpeiden laskenta ja seuranta.

FuturaPlan toiminnanohjausjärjestelmä sopii monille eri toimialoille

FuturaPlan toiminnanohjausjärjestelmä sopii mainiosti lukuisille toimialoille joustavan rakenteensa ja muokattavuutensa ansiosta. Ohjelmiston arkkitehtuurissa ja tietokantarakenteiden suunnittelussa on kiinnitetty huomiota eri toimialojen erityispiirteiden tuettavuuteen. Joustavan tuoterakenteen ansiosta voit hallita sekä yksinkertaisia että hyvin monimutkaisia tuotteita tehokkaasti ja samalla vähennät inhimillisiä virheitä. Voit jopa selvitä pienellä määrällä tuotteita rakentamalla tuoterakenteet yleiskäyttöisistä osista ja hyödyntämällä tuoterakenteiden dynaamista älykkyyttä. Esimerkiksi tikapuiden puolien määrä voisi määräytyä tikapuiden korkeuden mukaan, jolloin yhdellä älykkäällä tuoterakenteella voitaisiin korvata vaikka satoja tuoterakenteita. Älykkäiden osien hyödyntäminen tekee monimutkaistenkin tuotteiden mallintamisen helpoksi. Hyvänä esimerkkinä dynaamisesta rakenteesta voisi olla myös laatikosto, jossa korkeus ja leveys vaikuttavat valittaviin komponentteihin ja jonka mallintaminen perinteisellä tuotekonfiguraattorilla voi olla vaikeaa.

FuturaPlan ERP on nykyaikainen ja joustava toiminnanohjausjärjestelmä

FuturaPlan toiminnanohjausjärjestelmällä hallitset tehokkaasti ja joustavasti yrityksesi tilaus-toimitusketjua. Tuotannonsuunnittelun avulla saat lyhennettyä läpimenoaikoja ja samalla parannat toimitusnopeutta ja toimitusvarmuutta. Tärkeät tietosi ovat yhdessä paikassa ja voit tehdä päätöksiä helposti pohjautuen ajantasaiseen ja oikeaan tietoon. Kattava ratkaisu mahdollistaa tiedonvälityksen koko arvoketjun kesken reaaliajassa. Voit myös reagoida muuttuneisiin tilanteisiin tarvittaessa nopeasti. FuturaPlanin keskeisiä toimintoja ovat mm. tilaustenkäsittely, myynnin ohjaus, logistiikka, tuotannonohjaus, lähetystoiminnot, tilaukset tavarantoimittajille ja erilaiset raportoinnit. Lisäksi tehostat yrityksesi toimintaa tehokkaalla seurannalla ja paremmalla materiaalivirtojen hallinnalla.

FuturaPlanin reaaliaikainen raportointi auttaa sinua tekemään nopeita päätöksiä, reagoimaan ajoissa muutoksiin sekä keskittymään olennaiseen. Ajantasainen tilannekuva auttaa tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Saat hyvän kuvan toteutuneista tapahtumista ja pystyt myös ennakoimaan tulevia tapahtumia ja tarpeita. Raporttien sisältöä voi muuttaa helposti ja nopeasti. FuturaPlan ERPin raportit voi tulostaa myös suoraan PDF, Word ja Excel muotoon ja lähettää vaikka haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

FuturaPlan ERP on monipuolisesti skaalautuva ja siihen voidaan valita juuri ne moduulit, jotka ovat yrityksesi kannalta tarpeellisia. FuturaPlan ERP  toiminnanohjausjärjestelmä sopii niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Voit hankkia tai vuokrata käyttöösi tarpeitasi vastaavat osakokonaisuudet. Lue lisää FuturaPlan ERP -järjestelmästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!