Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnannohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) sisältää yrityksen liiketoiminnan tärkeät toiminnot ja integroi keskeiset prosessit yhteen.

Tutustu FuturaPlan Toiminnanohjausjärjestelmän hyötyihin!

FuturaPlan ERP

Toiminnanohjaus

FuturaPlan ERP

Monipuolinen ja joustava toiminnanohjausjärjestelmä

FurniturePlan

Puusepänteollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä

WinPlan ERP

Ikkuna- ja ovitehtaiden toiminnanohjausjärjestelmä

handshake

Miten tehostat liiketoimintaasi toiminnanohjausjärjestelmän avulla?

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitset
Toiminnanohjausjärjestelmä on tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen eri toiminnot helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Toiminnanohjaus antaa mahdollisuuden viedä kaikki olennaiset toiminnot samaan järjestelmään, jolloin se ohjaa koko yritystoimintaasi ja kattaa toiminnan kannalta kaiken keskeisen tiedon. FuturaPlan ERP on nykyaikaisen yrityksen kokonaisvaltainen toiminnan­ohjausjärjestelmä, jolla hallitset esimerkiksi tuotannon kaikki välivaiheet tarjouslaskennasta toimitukseen ja laskun tulostukseen.

FuturaPlan helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua eri osastojen välillä. Tuotannonohjaus on yksi keskeinen osa toiminnanohjausjärjestelmää. Tuotannonohjauksen perinteinen tavoite on, että yritys pystyy täyttämään tilattujen tuotteiden vaatimukset laadusta, määrästä ja toimitusajasta. Muita perustavoitteita on tyypillisesti läpimenoaikojen lyhentäminen, kapasiteetin tuoton maksimointi, vaihto-omaisuuden minimointi, poikkeamien valvonta ja raportointi sekä materiaalitarpeiden laskenta ja seuranta.

Yksi järjestelmä koko liiketoiminnan hallintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän laajojen toiminnallisuuksien avulla ohjaat liiketoimintaprosessejasi tilauksesta toimitukseen asti.

FuturaPlan Toiminnanohjausjärjestelmä taipuu monenlaiseen käyttöön ja mukautuu yrityksesi tarpeiden mukaan.

2
18

Tehosta yrityksesi liiketoimintaa ja paranna läpinäkyvyyttä

Toiminnanohjausjärjestelmä on apuna tehostamassa yrityksesi liiketoimintaa ja prosesseja. Paranna läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta sekä analysoi liiketoimintaasi. FuturaPlan helpottaa työtäsi muun muassa automaattisilla materiaalivarauksilla ja kapasiteetin seuraamisella. Pääset yrityksesi toiminnan ytimeen satojen valmiiden vakioraporttien kautta.

Maksa vain siitä mitä käytät

Valitse omaan tarpeeseesi sopivat toiminnanohjauksen sovellukset ja lisää niitä toiminnan kasvaessa. Modulointi mahdollistaa järjestelmän laajuuden sovittamisen yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen, jolloin et maksa turhasta.

17
7

Suomalaisten pk-yritysten tarpeisiin kehitetty

FuturaPlan on kehitetty Suomessa, suomalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Suomalaisen tuotekehityksen ansiosta järjestelmä vastaa hyvin kotimaisten pk-yritysten liiketoiminnan tarpeita. Lisäksi tuotteen pitkä historia takaa toimintavarmuuden.