Mångsidiga möjligheter

WinPlans ERP -system erbjuder ett brett utbud av möjligheter för omfattande ERP. Om du vill kan du hantera alla funktioner i fönster- och dörrfabriken med ett system. WinPlan passar för branschpionjärer, för massproduktion av fönster och dörrar, eller för tillverkare av individuella specialfönster. Den skalbara totallösningen består av många olika delar, och du kan välja exakt de delar av programvaran som är viktigast för varje företag. WinPlan ERP tillhandahåller lösningar för kostnads- och prislistabaserade offerter, produktionskontroll, materialhantering, automatisk kontroll av verktygsmaskiner, leveransverksamhet, installation, fakturering och eftermarknad.

 

WinPlan ERP toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet
2

Kostnads- och prislistabaserad offertberäkning

Fönster- och dörrerbjudanden kan beräknas utifrån både prislistor och kostnader. Priser kan också anges manuellt och olika rabatter kan ges på olika sätt. Mellanprovision samt produktgruppsspecifika material- och arbetskoefficienter, marginalprocenter, pristillägg och material- och arbetskostnadstillägg är också möjliga. Du kan skapa dina egna prislistor för speciella kunder. När materialpriser och arbetstid har definierats i systemet ger kostnadsbaserad prissättning ett ryggstöd, särskilt vid beräkning av stora artiklar i en trång budsituation. Återförsäljare behöver vanligtvis prisbaserade priser för budberäkning, och de behöver inte veta kostnaden för fabriken.

Bilderbjudanden och orderbekräftelser för kunden

Ett bilderbjudande och en orderbekräftelse hjälper din kund att förstå vad du erbjuder dem och vad du har för avsikt att leverera. När du gör ett erbjudande ser du ditt arbete i realtid som en bild ritad på skärmen. Bilden hjälper till att direkt uppfatta eventuella brister i erbjudandet. Med färre fel blir det mindre slösat arbete och ännu mer produktivt arbete. Ett illustrativt erbjudande som visar måtten på fönster och dörrar, glasrutor, räcken, persienner och annan utrustning kommer att förbättra dina chanser i anbudet och ge en bättre bild av ditt företag. Ett bildligt och tydligt erbjudande och en orderbekräftelse säkerställer också leverantörens rättsliga ställning i klagomål.

3
4

Uppdelning av order i leveransartiklar

Stora föremål kan delas in i flera leveranspartier. Hus-, trapp-, golv- och lägenhetsinformation samt leveranstider kan definieras för leveransartiklar. Produkter i en beställningsrad kan delas in i flera leveransartiklar. Leveranspartier är liksom oberoende beställningar som kan serialiseras till produktionstillverkningssatser om det behövs. Den ursprungliga huvudordern finns kvar i systemet, men leveransvarorna går till produktion, frakt och fakturering.

Rapportering om erbjudandet och orderstock och försäljning

Företagets ledning måste kunna övervaka företagets erbjudande och orderstock i realtid. Förutom försäljnings -euro och volymer visar försäljningsrapporten marginalen kvar för företaget från varje produktgrupp och antalet levererade produkter per produktgrupp. På motsvarande sätt kan försäljningsprovisioner beräknas utifrån faktisk försäljning och marginaler.

5
6

Arbetspapper tryckta eller på en arbetsstationsskärm

Arbetsorder är tillgängliga från både produktionsserien och en individuell order. Artiklar och produktdelar kan riktas till önskade arbetsorder. Arbetspapper kan skrivas ut eller visas på arbetsstationen steg för steg. Typiska arbetsorder för fönster- och dörrfabriker inkluderar skärning, glas, tallrik, beslag, karm, tillbehör och monteringslistor, dörrkarm och monteringsbilder samt löstagbara takstolar och skiljeväggar.

Bearbetning av specialformade fönster och galler

Realtidsdiagram över specialformade fönster och galler är tryckta på kundens offert och orderbekräftelser samt på fabrikskonfigurationen.

8

Definiera strukturen hos glaselement

Vid valet av glaselement spelar U-värde, ljudisolering, solskydd och till och med rengöring en stor roll vid valet av ett glaspaket. I WinPlan ERP kan offertkalkylatorn använda fördefinierade glaspaket eller bygga ett glaspaket steg för steg genom att välja glasögon, lameller och skyddsgas. Från detta urval genererar WinPlan en orderkod som är förståelig för glasleverantören.

Kontroll av material

Materialhantering inkluderar lagerstyrning och inköpsorderhantering. Material delas vanligtvis in i lagerstyrda och orderstyrda artiklar. Standardlagret, reservlagret och beställningspunkten definieras för den lagerstyrda varan. Upphandlingen av lagerstyrda material sker på grundval av en inventeringsgranskning. Typiska lagerstyrda material inkluderar beslag, standardfärgat aluminium och friskluftsventiler. Tillräcklighetsgranskningen baseras på artikelns fria saldo, orderstockbestämmelser och inköpsorder. Försäljningsordern reserverar de lagerkontrollerade artiklarna och tillverknings- eller fraktkvittot tar bort artiklarna från lagret, respektive. Användaren ser materialets balans varje vecka och kan själv bestämma de kvantiteter som ska beställas. Material kan också vara icke-lagerkontrollerade. Sådana material är vanligtvis skruvar, lim och tätningar.

9
10

Beställningar av material

För orderdrivna material (inklusive glas, persienner, myggramar, specialfärgat aluminium och specialbeslag) kan systemet automatiskt skapa förslag på inköpsorder. Inköpsorder kan skapas för artiklar som antingen direkt hänför sig till en specifik försäljningsorder eller till lagerbestämmelser beräknade på grundval av försäljningsorder. Inköpsorder kan också göras manuellt genom att spara inköpsorderinformation manuellt. Systemet kan också markera en inköpsorder som mottagen och kontrollera inköpsfakturor.

WinPlan skapar automatiskt leverantörsspecifika inköpsorderförslag för önskat material (orderdrivna artiklar) baserat på försäljningsordern. Inköpsorderförslag, liksom lagerbokningar, uppdateras automatiskt när ordern ändras så länge inköpsorder inte har skickats till leverantören och inget material har tagits från lager ännu.

Inköpsorder skickas till leverantörer på det sätt som anges för varje leverantör, t.ex. pdf-dokument, EDI-fil (CSV, XML) och e-post.

Lagerstyrning

Tillräcklighetsanalysen används för att se status för artiklarna i lager nu, och så långt fram som det finns tillräckligt med order i orderstocken. Om ytterligare artiklar har beställts (inköpsorder) tar tillräcklighetsanalysen också hänsyn till deras effekt på lagersituationen. Tillräcklighetsanalysen visar således utvecklingen av lagersaldot för varje artikel varje vecka. Försäljningsorder för en viss vecka minskar saldot, medan inkommande beställningar ökar saldot.

Tillräcklighetsgranskningen har också en prognosfunktion som visar lagersituationen utifrån förbrukningen av artiklarna under motsvarande period föregående år. Förbrukningsantagandet korrigeras med en ”kapacitetsfaktor” beräknad genom att jämföra årets och föregående års produktionskapacitet. Till exempel, om kapaciteten för en viss vecka föregående år var 1000 enheter, medan kapaciteten för motsvarande vecka i år är 2000 enheter, erhålls en kapacitetsfaktor på 2. WinPlan ERP visar också den faktiska förbrukningen för de senaste 12 månaderna per artikel.

3
1

Serialisering av produktionen

WinPlan ERP möjliggör mångsidig batchskapande. En beställning eller leverans kan delas in i flera produktionsserier. Å andra sidan kan flera små beställningar samlas i en serie. Kit kan skapas baserat på flera variabler som leveransvecka, kund, produktionslinje, produktionsdatum, produktgrupp, ytbehandling eller ramdjup. Från den resulterande serien erhålls arbetspapper enkelt på samma sätt som från en individuell order.

Arbetskö

Fullbordandet av orderstocken kan övervakas i arbetskön. När order är serierade flyttas de till jobbkön. Enskilda beställningar kan också flyttas till jobbkön. Produktionsdagar och orderorder / serier kan uppdateras i arbetskön. På fabriken görs nödvändiga arbetsfaskvitton i arbetskön.

Du kan skapa olika vyer i arbetskön för olika användargrupper och arbetsstationer. Användaren kan bekräfta arbetsfasen som påbörjad, pausad eller avslutad. Dessutom kan nödvändiga inköpskvitton övervakas i jobbkön. Jobbkön visar alla beställningar, leveransstatus för de underentreprenader som beställts för dem och stadierna av pågående arbeten på fabriken.

Avslutande kvitton för de olika arbetsfaserna i jobbkön kan också läsas direkt från olika datainsamlingsenheter. I slutet av skiftet ses antalet färdiga produkter efter produkttyp.

13
14

Maskinverktygskontroller

Vi har gjort många verktygslänkar för olika maskiner och linjer: t.ex. kapning, tappning, hyvling, ram- och rambeslag, ventilbearbetning, ram- och karmpressar och målningslinje. Verktygskontroller gör arbetet betydligt mer effektivt, minskar fel och ger kostnadsbesparingar. Verktygskontroller kan implementeras efter behov enligt maskinleverantörens specifikationer.

Fabriksbelastningsberäkning

Kapacitet tilldelas fabriken på en daglig kalender. Varje beställning med leveranstider laddas på en viss dag eller vecka. WinPlan presenterar en lättläst grafisk graf över lasten och avslöjar därmed möjliga överbelastningssituationer i förväg. WinPlan visar kapacitet och belastning på fabrikens olika produktionslinjer med hjälp av illustrativ grafik. Belastningen kan ses vid önskad tidsperiod varje månad, varje vecka och dagligen.

Säljaren kan använda leveranstiden för att bestämma lastvyn, som automatiskt hämtar information om lasten för de kommande veckorna. Å andra sidan kan produktionen också specificera per produktionslinje de veckor som den kan säljas till. I detta fall får säljaren en varning när leveranstiden sparas för tidigt.

I produktionsplanering och övervakning Med hjälp av last är det möjligt att upptäcka eventuella överbelastningssituationer i god tid och försöka undvika dem. Belastningen på de olika produktionslinjerna kan också ses bakåt (t.ex. föregående månad, senaste sex månader).

15
16

Frakthantering och fraktsedlar

I leveransfunktionerna kan du välja en order och produkter som enkelt kan skickas, eftersom endast slutförda order och produkter kommer att väljas. Vid behov kan delleveranser göras. Sändningen dominerar också bristerna: till exempel drag och myggramar kan lämnas för efterleverans. Nästa gång du skriver ut en fraktlista från samma beställning skickar programmet automatiskt in defekterna för överföring. Om så önskas kan fraktsedeln skickas elektroniskt direkt till transportföretaget. WinPlan ERP är också integrerat i Nordens största transportplattform, EDI-Soft Finland, som kan användas för att hantera anslutningar till transportföretag.

Fakturering och kopplingar till ekonomistyrning

I WinPlan -faktureringsprogrammet kan fakturering ske på grundval av en order, leveranser eller betalningsmeddelanden. Beställningar från samma kund kan kombineras till en enda faktura. Fakturor kan användas för att skapa e-fakturafiler i enlighet med Finvoice-standarden för önskat fakturanummer och datumintervall. Om kunden använder sitt eget faktureringsprogram (t.ex. Econet, iScala, Tikon, Wintime, Nova, Aditro) kan WinPlan överföras till ett annat system eller använda gränssnittet som tillhandahålls av ekonomihanteringsprogramvaran.

17
14

Installationshantering

Kunden beställer ofta också installationen vid beställning av fönster och dörrar. WinPlan möjliggör omfattande beräkning av installationspris och installationshantering. I anbudsfasen beräknas och prissätts installationen baserat på de valda installationsåtgärderna (installation i en färdig öppning, renoveringsprojekt som kräver rivningsarbete ...) och de material som krävs av dem (foderbrädor, invändiga lister, försäljning inomhus och utomhus, dropp tallrikar ...). WinPlan ERP gör att installationsarbetsstegen, priser och material kan fastställas och används av säljaren vid anbud.

Efter att transaktionerna har ägt rum tilldelas installatörerna i systemet samma kapacitet för installationsarbetet och installationstiden bestäms. Installationsarbetet sköts centralt och ledig kapacitet eller överbelastning ses i god tid. Installatörerna själva har sin egen uppfattning genom vilken de kan se arbetet som tilldelats dem. Slutförda jobb bekräftas av installatören och statistik relaterad till installationsdata kan skrivas ut med önskade intervall.

Eftermarknad och klagomålshantering

WinPlan ERP möjliggör effektiv hantering av klagomål, så att alla klagomål måste hanteras korrekt. Klagomål kan delas in i olika typer och kan sökas med olika sökkriterier. Du kan till exempel spåra ett klagomål steg för steg, efter beställning, efter kund eller till och med efter artikel. Klagomålet kan också riktas till önskad avdelning, dess kostnad, betalaren och klagomålshanteraren kan fastställas. Dessutom kan olika bilagor och dokument bifogas klagomålet för att beskriva föremålet för klagomålet och relaterade åtgärder. WinPlans effektiva övervakning av orsaker och kostnader för klagomål underlättar utvecklingen av verksamheten och produktkvaliteten.

19
20

WinPlan Travel för offline användning

Om säljaren behöver lägga erbjudanden eller beställningar utom räckhåll för LAN kan han ta Travel -versionen på sin egen maskin. Nya och ändrade erbjudanden och beställningar synkroniseras med fabriksdatabasen när han återvänder till LAN.