Prislista funktioner

Prissättning av produkter och artiklar kan göras både på kostnad och prislista. Prissättning kan utnyttja flera olika prislistor och kostnaden och rekommenderat pris beräknat av programmet.

hallitse_hinnoittelu
4

Omfattande funktioner

 • Pris- och inköpslistor
 • Flera samtidiga prislistor
 • Leverantörsspecifika inköpsprislistor
 • Kundspecifika försäljningsprislistor
 • Återförsäljarspecifika köpvillkor det
 • Produktgruppsspecifika rabattprocenter
 • Kostnad och rekommenderade priser
 • Materialbaserad prissättning
 • Prisgrupps prissättning
 • Urval av ytterligare funktioner som påverkar priset
 • Export av prislistor till ett Excel -kalkylblad
 • Integrering av prislistor i ekonomistyrningssystem, planeringsverktyg och många andra externa system

Pris- och inköpslistor

Flera samtidiga prislistor möjliggör bland annat leverantörsspecifika inköpsprislistor och kundspecifika försäljningsprislistor. Till exempel är återförsäljarspecifika köpvillkor procentsatser möjliga. Förutom standardrabattprocenten kan återförsäljaren också ha produktgruppsspecifika rabattprocenter.

Nya prislistor kan enkelt skapas utifrån den gamla prislistan, till exempel genom en procentuell ökning. Prismodulen beräknar produktens kostnad och rekommenderade priser, vilket gör det lättare att bestämma önskat försäljningspris.

3
1

Materialpriser

Förutom grundpriset kan ett materialbaserat pris anges för produkten. Till exempel i ramprissättning minskar detta avsevärt antalet objekt som krävs utan att äventyra tydlighet och prissättningsalternativ.

Prisgrupper

Prisgruppsprissättning skapar prisgrupper baserat på storlek, så att till exempel dörrprissättning kan göras centralt. Detta gör det särskilt enkelt att redigera prislistor. Ytterligare prispåverkande funktioner kan läggas till i prisgruppen. Detta kan till exempel användas för dörrar för prissättning av dörrar som kan öppnas. I det här fallet erhålls olika priser för stängda, galler- och glasdörrar utan att tredubbla antalet föremål.

4
4

FuturaPlan integrerade värdeskapande lösningar

Alla prislistor kan exporteras till ett Excel -kalkylblad för redigering. I det här fallet används alla funktioner i kalkylarket.

FuturaPlans ERP -system kan kombineras med de vanligaste ekonomiska ledningssystemen.

Vi står till din tjänst

Vårt företags starka branschkunskap säkerställer en lösning som passar våra kunders behov och är kostnadseffektiv. Vi är väl bekanta med ett små och medelstora företags driftsmiljö och utmaningarna med att implementera ett affärssystem.

2