Offertberäkning och orderhantering

FuturaPlans budberäkning påskyndar avsevärt och förenklar inlämningen av även komplexa bud och effektiviserar därmed försäljningsarbetet. Med lösningen kan du enkelt och effektivt skapa kostnadsuppskattningar, budberäkningar och måluppskattningar.

1
4

Omedelbar budberäkning

Budberäkning ger snabbhet och noggrannhet vid beräkning av bud och projektkostnader. Kostnaden är klart känd och du kan direkt se på erbjudandet vad priset består av.

Automatisk och flexibel

FuturaPlan ERP möjliggör både prislista och kostnadsbaserad offertberäkning. Priser kan också anges manuellt och olika rabatter kan ges på olika sätt. Produktgruppsspecifika marginaler och timpriser per arbetssteg är också möjliga. Du kan skapa egna prislistor för speciella kunder.

Effektiv och mångsidig orderingång

FuturaPlans ERP -användargränssnitt har utformats för att kombinera god användbarhet med effektivt arbete. Till exempel går det snabbt och effektivt att ange orderrader eftersom programmet filtrerar produktmenyn medan du skriver produktnamnet.

Produktanpassning i beställningsskedet

Med orderhantering kan du ”spränga” orderraden, dvs visa och redigera strukturen i detalj.

Till exempel kan olika parametrar för produkter som dimensioner och nummer ändras och enskilda komponenter kan läggas till och tas bort. Effekterna på försäljning och självkostnadspris syns omedelbart.

10
2

Vi står till din tjänst

Vårt företags starka branschkunskap säkerställer en lösning som passar våra kunders behov och är kostnadseffektiv. Vi är väl bekanta med ett industriföretags driftsmiljö och utmaningarna med att implementera ett affärssystem.