Flexibelt ERP -system

FuturaPlan ERP -system har utvecklats i samarbete med små och medelstora företag för att betjäna företag inom industri, handel och tjänster.

Våra kunder har särskilt berömt systemets enkla anpassningsförmåga till specifika företagsspecifika behov.

FuturaPlan ERP

Här är ett urval av några av funktionerna

Tarjouslaskenta

Erbjud exakt

Citatberäkning påskyndar och förenklar
även komplex budgivning
avsevärt och därmed öka effektiviteten i försäljningsarbetet.

hallitse_hinnoittelu

Hantera dina priser

Bjud fritt eller låt systemet göra budgivningen automatiskt till en beräknad kostnad och rekommenderat pris.

osta_oikein

Köp rätt

Materialköp kan göras på ett lager eller på orderdrivet sätt. Mottagande av mottagna varor uppdaterar varulager och kostpris.

valmista_tehokkaasti

Förbered dig effektivt

Optimera produktionen för bästa effektivitet med elektroniska arbetsköer och ett effektivt spårningssystem. Verktyg för tillverkning och montering av komponenter, utan att glömma sugkontrollen.

varastoi_viisaasti

Förvara klokt

Lagerhantering betjänar försäljning, inköp och produktion. Med adekvat granskning säkerställer du snabba beställningar av varor när orderstocken ändras.

lahetysten_hallinta

Skicka i tid

Överföringsfunktioner kan enkelt väljas
order och produkter som ska skickas, eftersom endast slutförda order och produkter kommer att väljas. Osända och delvis olevererade beställningar kan enkelt hämtas med hjälp av olika kriterier.

Behåll strukturer

Vad händer om du kunde hantera 100 delar och produkter för allmänna ändamål istället för 10 000? Med FuturaPlan kan du skapa flexibla produktstrukturer.

ratas

Produktivt i produktion

Mångsidiga mervärdeslösningar möjliggör sömlöst informationsflöde mellan olika system.

raportointi_tulosteet

Rapporterar om framgång

Systemets realtidsrapportering och mångsidiga visualiseringsfunktioner hjälper dig att fatta snabba beslut, reagera i tid på förändringar och fokusera på det väsentliga.

Vi står till din tjänst

Vårt företags starka branschkunskap säkerställer en lösning som passar våra kunders behov och är kostnadseffektiv. Vi är väl bekanta med ett små och medelstora företags driftsmiljö och utmaningarna med att implementera ett affärssystem. Vi känner oss framgångsrika när våra lösningar hjälper våra kunder att hantera och effektivisera sin verksamhet.

2