Prissättning, beställning och rapportering

Fusion Sales möjliggör ett brett utbud av prissättnings-, beställnings- och rapporteringsfunktioner.

Budberäkning ger snabbhet och noggrannhet vid beräkning av bud och projektkostnader. Kostnaderna är kända och erbjudandet visar snabbt var priset görs. Detta gör att du kan skicka fler bud på samma tid än med traditionella metoder. Vanligtvis leder en liten del av buden till ordern, så det måste vara möjligt att beräkna buden effektivt. Ju snabbare, enklare och mer felfritt erbjudandet är, desto mer arbete genererar företaget.

fusionsales
4

Prissättning, beställning och rapportering

Produkter kan prissättas på tre olika sätt: per grupp,
efter typ eller individuellt. Varje prissättning kan vara
ger önskad procentandel av marginal och rabatt. Vårt omfattande sortiment innehåller de rapporter du behöver. Rapporterna kan redigeras och kan sparas i Word-, Excel- och PDF -format.

Elektroniska beställningar och integrationer

Vårt ständigt utvecklade elektroniska beställningsnätverk möjliggör enkel och automatisk beställning av produkter direkt från leverantörer.

Det är möjligt att överföra den slutförda ordern säkert direkt till FuturaPlans ERP -system. Integrationen möjliggör tvåvägskommunikation, så att säljaren också informeras om orderns framsteg i produktionen.

 

5