Toiminnanohjausjärjestelmä menestystekijänä

 

Me kaikki tiedämme, että markkinoilla on kova kilpailu asiakkaista ja tilauksista. Sitten kun tilaus saadaan niin tilatut tuotteet tulee vielä valmistaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti ajallaan. Yrityksen menestyksen ja kannattavan kasvun kannalta on tällöin kilpailukykyinen, skaalautuva ja tehokas prosessi tarjouslaskennasta laskutukseen välttämätön.

Miten sitten kilpailukykyinen tilaus-toimitusprosessi rakennetaan? Osaava henkilöstö, oikeat materiaalit, välineet ja koneet ovat toki tarpeen. Lisäksi koko toimintaa tulee ohjata tehokkaasti ja automatisoida rutiinityöt mahdollisuuksien mukaan. Hyvällä toiminnanohjausjärjestelmällä on nykyisin tärkeä rooli kilpailukyvyn rakentamisessa.

Edistyneellä toiminnanohjausjärjestelmällä voi hallita tehokkaasti ja joustavasti yrityksen tilaus-toimitusketjua. Tuotannonsuunnittelun avulla saa lyhennettyä läpimenoaikoja ja parannettua toimitusnopeutta ja toimitusvarmuutta. Tehtaan tuotanto saadaan optimoitua parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Kuormitusseurannan avulla olet jatkuvasti selvillä tuotantolinjojen kuormituksesta ja voit tarvittaessa muuttaa töiden keskinäistä työjärjestystä.

Tiedot ovat yhdessä paikassa ja päätökset voi tehdä helposti pohjautuen ajantasaiseen ja oikeaan tietoon. Kattava ratkaisu mahdollistaa tiedonvälityksen koko arvoketjun kesken reaaliajassa. Reaaliaikainen raportointi auttaa tekemään nopeita päätöksiä, reagoimaan ajoissa muutoksiin sekä keskittymään olennaiseen. Ajantasainen tilannekuva auttaa tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Saat hyvän kuvan toteutuneista tapahtumista ja pystyt myös ennakoimaan tulevia tapahtumia ja tarpeita.

Erityisesti mittatilaustuotannossa tarjousten laskeminen tai työpapereiden laatiminen käsin veisi paljon aikaa ja olisi virhealtista. Myös automaattinen ostotilausten luonti säästää paljon aikaa ja vaivaa. Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa on tärkeää valita ratkaisu, joka tukee oman toimialan erityispiirteitä ja jota kehitetään jatkuvasti asiakastarpeiden pohjalta.

FuturaPlan ERP on esimerkki toiminnanohjausjärjestelmästä, joka ottaa huomioon toimialakohtaisia erityispiirteitä. Esimerkiksi kalusteteollisuuden asiakkaille se on tyypillisesti integroitu yleisimpiin keittiö- ja kylpyhuonesuunnittelutyökaluihin. Järjestelmässä tuotteet voidaan muodostaa yleiskäyttöisistä osista, joiden ominaisuudet ja rakenne voivat määräytyvät esimerkiksi mittojen, painon tai vaikkapa tilavuuden perusteella. Esimerkiksi oven saranoiden lukumäärä voi määräytyä oven korkeuden perusteella tai laatikon takasarjan osat voivat vaihtua leveyden mukaan.

Tarjouslaskenta tuo nopeutta ja tarkkuutta tarjousten ja projektin kustannusten laskemiseen. Kustannukset ovat tiedossa ja tarjouksesta näkee nopeasti, mistä hinta muodostuu. Näin pystyt jättämään samassa ajassa enemmän tarjouksia kuin perinteisillä menetelmillä. Yleensä pienehkö osa tarjouksista johtaa tilaukseen, joten tarjouslaskenta tulee voida tehdä tehokkaasti. Mitä nopeammin, helpommin ja virheettömämmin tarjous syntyy, sitä enemmän työ tuottaa yritykselle.

Kehittyneen toiminnanohjausjärjestelmän varastonhallinta palvelee myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Palvelutaso, toimitusvarmuus ja varasto voidaan tasapainottaa oikein, kun tarpeelliset myynnin, oston ja tuotannon tiedot ovat saatavilla. Järjestelmä muodostaa ostotilausehdotukset automaattisesti myyntitilauksista tai varastonimikkeistä riittävyystarkastelun perusteella. Ostot voidaan automatisoida siten, että muodostettu tilausehdotus hyväksytään ja lähetetään sähköisesti toimittajan tietojärjestelmään. Ajantasainen ja ennakoiva tieto materiaalitarpeista auttaa vähentämään yritykseen sitoutuneen käyttöpääoman määrää. Toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat mahdollistavat toimittajien kilpailuttamisen, jolloin voidaan alentaa muuttuvia kustannuksia ja varmistaa myytävien tuotteiden kilpailukyky.

WinPlan ERP on esimerkki ikkuna- ja oviteollisuuden tarpeisiin kehitetystä toiminnanohjausjärjestelmästä. Se on pitkän kehitystyön tulos ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti aktiivisesti yhdessä toimialan yritysten kanssa. WinPlan sisältää alan vaatimat erityisominaisuudet ja olisi vaikea kuvitella, että ikkuna- ja ovituotantoa voisi pyörittää tehokkaasti niin sanotulla yleiserpillä tai excelillä. WinPlan parantaa todistetusti asiakkaidemme tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta. WinPlanilla voit optimoida operatiiviset toiminnot ja automatisoida rutiinit. Näin sinulla jää enemmän aikaa omaan ydinliiketoimintaan.

WinPlan-ohjelmisto on modulaarinen ja siten tarvittava kokonaisuus voidaan valita tarpeiden mukaan – olet sitten yksittäinen ikkunoiden jälleenmyyjä tai pyörität kokonaista ikkuna- ja ovituotantoa. WinPlan sisältää mm. kustannus- ja hinnastopohjaisen tarjouslaskennan, kuvalliset tarjoukset ja tilausvahvistukset asiakkaalle, raportoinnin tarjous- ja tilauskannasta, työpaperit, työstökoneohjaukset, varastonvalvonnan, ostotilaukset, tuotannon sarjoituksen, tehtaan kuormituslaskennan, lähetystoiminnot, laskutuksen, jälkimarkkinoinnin ja asennustoiminnan hallinnan.

Olemme DB-Managerissa valmiina vetämään kättä lippaan, jos pääsemme auttamaan yrityksiä omalla osaamisellamme!

Rauno Uusitalo

Toimitusjohtaja

Lämna en kommentar