Toiminnan tehostaminen puusepänteollisuudessa

Maailma digitalisoituu ja myös puusepänteollisuudessa digitalisaatio on monessa yrityksessä melko pitkällä. Alan edelläkävijöillä on tyypillisesti käytössään toimialalle erikoistunut toiminnanohjausjärjestelmä ja usein myös markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Mittatilaustuotteisiin pohjautuvilla aloilla kuten ikkuna- ja oviteollisuudessa päivittäisen toiminnan ohjaamisessa ja optimoinnissa tietojärjestelmä on lähes välttämätön. Toiminnanohjausjärjestelmä nopeuttaa toimintaa, parantaa toiminnan laatua sekä vähentää rutiinitöitä ja materiaalihukkaa.

WinPlan on esimerkki ikkuna- ja oviteollisuuden tarpeisiin kehitetystä toiminnanohjausjärjestelmästä, joka on laajasti käytössä Suomessa ja Ruotsissa. Se on pitkän kehitystyön tulos ja me DB-Managerissa kehitämme järjestelmää jatkuvasti aktiivisesti yhdessä toimialan yritysten kanssa. WinPlan sisältää alan vaatimat erityisominaisuudet ja olisi vaikea kuvitella, että ikkuna- ja ovituotantoa voisi pyörittää tehokkaasti niin sanotulla yleiserpillä tai excelillä. WinPlan parantaa todistetusti asiakkaidemme tehokkuutta, tuottavuutta ja kannattavuutta. WinPlanilla voit optimoida operatiiviset toiminnot ja automatisoida rutiinit. Näin sinulla jää enemmän aikaa omaan ydinliiketoimintaan.

WinPlan-ohjelmisto on modulaarinen ja siten tarvittava kokonaisuus voidaan valita tarpeiden mukaan – olet sitten yksittäinen ikkunoiden jälleenmyyjä tai pyörität kokonaista ikkuna- ja ovituotantoa. WinPlan sisältää mm. kustannus- ja hinnastopohjaisen tarjouslaskennan, kuvalliset tarjoukset ja tilausvahvistukset asiakkaalle, raportoinnin tarjous- ja tilauskannasta, työpaperit, työstökoneohjaukset, varastonvalvonnan, ostotilaukset, tuotannon sarjoituksen, tehtaan kuormituslaskennan, lähetystoiminnot, laskutuksen, jälkimarkkinoinnin ja asennustoiminnan hallinnan.

Esimerkiksi varastonhallinnassa WinPlan palvelee myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Palvelutaso, toimitusvarmuus ja varasto voidaan tasapainottaa oikein, kun tarpeelliset myynnin, oston ja tuotannon tiedot ovat saatavilla. Järjestelmä muodostaa ostotilausehdotukset automaattisesti myyntitilauksista tai varastonimikkeistä riittävyystarkastelun perusteella. Ostot voidaan automatisoida siten, että muodostettu tilausehdotus hyväksytään ja lähetetään sähköisesti toimittajan tietojärjestelmään. Ajantasainen ja ennakoiva tieto materiaalitarpeista auttaa vähentämään yritykseen sitoutuneen käyttöpääoman määrää. Toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat mahdollistavat toimittajien kilpailuttamisen, jolloin voidaan alentaa muuttuvia kustannuksia ja varmistaa myytävien tuotteiden kilpailukyky.

Olemme DB-Managerissa innokkaina valmiina puusepänteollisuuden palvelukseen oli sitten kyse toiminnanohjausjärjestelmästä tai markkinoinnin automaatiosta!

Rauno Uusitalo

Toimitusjohtaja

Lämna en kommentar