SuperOffice makrot

Posted · Add Comment

SuperOffice Makrot

Makrot mahdollistavat SuperOfficen toimintojen automatisoinnin ilman ohjelmointi kokemusta.

Makrojen avulla voidaan luoda automaattisesti esimerkiksi seuraavia toimintoja:

 • Lisätä projektiin jäsenen
 • Luoda uuden tapaamisen(seurannan)
 • Luoda uuden yrityksen
 • Luoda uuden yhteyshenkilön
 • Luoda uuden asiakaspalvelu pyynnön (vaatii joko complete tai service lisenssin)
 • Luoda uuden myyntimerkinnän
 • Muuttaa yrityksen tietoja
 • Muuttaa yhteyshenkilön tietoja
 • Muuttaa asiakaspalvelun pyyntöä
 • Lähettää sähköpostin tai tekstiviestin

Makroja voidaan kutsua kahdella eri tavalla. Joko SuperOffice lomakkeelta tai tapahtumakäsittelijän kautta.

 • SuperOffice lomakkeen kautta käynnistettynä voidaan lomakkeeseen syötettyjä tietoja käyttää hyväksi ja niistä voidaan luoda esim. uusi tapaaminen kalenteriin.
 • Tapahtumakäsittelijän kautta käynnistettynä voidaan makroilla muokata tallennettuja tietoja.
  • Esimerkiksi kun uusi yritys luodaan SuperOfficeen, voidaan makrolla määritellä, että omaksi yhteyshenkilöksi tulee aina sama henkilö. Makrolla voidaan siis ohittaa käyttäjän syöttämä oma yhteyshenkilö
  • Samaa logiikkaa voidaan käyttää myös tapaamisen, tarjouksen, asiakirjan, yhteyshenkilön, suhteen, myynnin, projektin ja valinnan tallentamisen jälkeen
  • Lisäksi makroja voidaan ketjuttaa. Esimerkiksi, kun uusi yritys tallennetaan, voidaan samalla käynnistää makro, joka luo uuden tapaamisen.
  • Tai kun uusi myyntimerkintä on luotu, luodaan makrolla uusi tapaaminen ja lähetään sähköposti halutulle henkilölle

Makron luonti

Luodaan makro, joka myyntimerkinnän luonnin jälkeen luo tapaamisen

Makrot löytyvät Asetukset ja ylläpito -> CRMScript

Klikataan Tapahtumakäsittelijät ja Uusi käynnistyskynnys (makro)

Valitaan ”Myynnin tallentamisen jälkeen”

Valitaan ”Luo uusi tapaaminen CRM:ssä” ja klikataan OK

Annetaan makrolle nimi sekä syötetään tarvittavat tiedot.

 • Typpi: kentässä kerrotaan mikä tapaaminen on kyseessä
 • Otsikko: kenttään tulee tapaamisen otsikko
 • Yritys: kenttään valitaan ”Yrityksen tunnus”. Tämä ottaa myyntikortilta yrityksen nimen, jolloin tapaamineen tulee oikean yrityksen nimi
 • Yhteyshenkilö: kenttään valitaan ”Yhteyshenkilön tunnus”. Tämä ottaa myyntikortilta yhteyshenkilön nimen, jolloin tapaamisen tulee oikea yhteyshenkilö
 • Omistaja: kuka omistaa tapaamisen
 • X päivässä: kuinka monta päivää eteenpäin tapahtuma luodaan
 • Aika: kellon aika milloin tapaaminen alkaa
 • Kesto: kuinka kauan tapaaminen kestää

Klikkaa ”Ota käyttöön” painiketta ja klikkaa ok. Makro on nyt käytössä.

 

Nyt kun luo uuden myyntimerkinnän niin, SuperOffice luo automaattisesti uuden tapaamisen.

Lopuksi

Esimerkissä luotiin makro, joka luo aina tapaamisen automaattisesti kun myyntimerkintä luodaan. If kohdassa voidaan rajata mitkä ehdot pitää täyttyä ennen kuin makro suoritetaan. Myyntimerkinnässä voidaan rajata esim., kun tietty käyttäjä luo myyntimerkinnän tai kun yrityksen luokka on haluttu. Ehtoja voi myös useampia.

SuperOffice makrot on helposti luotavissa ja makroilla saa automatisoitua SuperOfficen toimintaa. Makroilla ei pysty tekemään monimutkaisia automatisointeja. Mutta makroihin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos haluaa automatisoida tai helpottaa SuperOfficen käyttöä.