Asiakasrekisteri ja CRM

Asiakasrekisteri pelkästään on vain pieni osa varsinaista asiakkuuksien hallintajärjestelmää eli CRM järjestelmää. Hyvä asiakasrekisteri näyttää mitkä asiakkaat ovat yrityksen näkökulmasta tuottavimpia ja keneen ei kannata käyttää niin paljon aikaa. On arvokasta tietää, ketkä asiakkaat ovat ostaneet ja mitä tuotteita ja paljonko asiakkaita on kussakin asiakassegmentissä. Asiakkaiden huolenpitoa voi edistää, mikäli järjestelmä näyttää helposti esimerkiksi, kuinka moneen asiakkaista ei ole otettu mitään yhteyttä viimeisen puolen vuoden aikana. Kehittynyt asiakasrekisteri mahdollistaa asiakkaiden luokittelun ja priorisoinnin liikevaihdon, henkilömäärän, liikealan tai minkä tahansa muun tärkeän tiedon perusteella perusteella.

Koska asiakkaat ovat yrityksen tuottavuuden ydin, on tärkeää, että yrityksellä tai yhteisöllä on yhteinen asiakasrekisteri. Tällöin asiakkaan historiatiedot ovat kaikkien asiakkaan kanssa työskentelevien saatavilla. Yhteinen asiakastietokanta helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua eri osastojen välillä. Yritys saa kattavan yleiskuvan asiakkaidensa tärkeimmistä tiedoista ja kykenee hallitsemaan niitä tehokkaasti. Lukuisten asiakastietoja sisältävien Excel-listojen kierrättäminen eri versioineen osastosta toiseen ei ole kovin kestävällä pohjalla oleva asiakkuuksien hallintamenetelmä. Asiakastietojen säilytys mapeissa, lehtiöissä ja muistilapuilla ei myöskään mahdollista nopeaa tiedon jakamista, jäsentämistä tai oikean tiedon löytämistä.

Ajantasainen asiakasrekisteri tehostaa yrityksen toimintaa

Ajantasainen asiakasrekisteri ja CRM järjestelmä tarjoavat hyvät analysointimahdollisuudet asiakasstrategioiden pohjaksi. Hyvässä CRM järjestelmässä asiakkuuksien hoitoon liittyvät asiakirjamallit ovat kaikkien käytettävissä, jolloin esimerkiksi yrityksen visuaalinen ilme ja sopimusehdot voidaan yhdenmukaistaa samalla kun tarjousten, tilausvahvistusten ja sopimusten teko nopeutuu. Toisaalta myös kaikki asiakasdokumentit ovat helposti saatavilla. Lisäksi helppokäyttöisessä ja sujuvassa järjestelmässä jokainen myyjä voi nopeasti luoda omia muistiinpanoja ja muistutuksia. Kaiken kaikkiaan kunnollinen ja kattava asiakasrekisteri tehostaa myyntiorientoituneiden yritysten arkipäivää ja samalla hyvä asiakasrekisteri mahdollistaa myös paremman asiakaspalvelun.

Nykyaikainen asiakasrekisteri on saatavilla myös älypuhelimeesi ja tablettiin, jolloin käyttö onnistuu mainiosti myös kentältä. SuperOffice CRM asiakkuudenhallinta on paljon muutakin kuin vain asiakasrekisteri, joka kokoaa kaiken asiakkuuksiisi liittyvän tiedon yhteen paikkaan. Tiedon keskitetty hallittavuus on tärkeää etenkin organisaation ja liiketoiminnan kasvaessa. SuperOffice seuraa myös asiakkuuksiesi kehittymistä ja säilöö elintärkeää hiljaista tietoa.

Voit tallentaa SuperOfficeen tiedot asiakkaista, prospekteista, yhteistyökumppaneista, toimittajista ja muista tärkeistä kontakteista. SuperOffice mahdollistaa asiakastiedon systemaattisen keräämisen, jäsentämisen, jakamisen, esittämisen ja etsimisen tehokkaasti ja helposti. Ajantasaisen tiedon perusteella voidaan tunnistaa yritykselle parhaat asiakkaat, sekä ohjata markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelijoita toimimaan siten, että asiakassuhteet ovat pitkiä.

Rauno Uusitalo
DB-Manager Oy

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Rauno Uusitalo

Toimitusjohtaja

Lämna en kommentar