DB-Manager Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Seloste päivitetty 25.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä DB-Manager Oy, Hermiankatu 8 D, 33720 Tampere, +358 3 359 9600
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Rauno Uusitalo
DB-Manager Oy
Hermiankatu 8 D
33720 Tampere
rauno.uusitalo@dbmanager.fi
+358 50 5562033
3. Rekisterin nimi DB-Manager Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on DB-Manager Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.

Henkilötietoja käsitellään DB-Manager Oy:n asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Yrityksen nimi
Arvo tai ammatti
Tiedot markkinointikiellosta
Digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot
Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
Verkkokäyttäytymistä DB-Managerin sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt ja selatut internet-sivut
Asiakaspalautetiedot
Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset DB-Manager Oy ei luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, ja nämä voivat sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Lisäksi työntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
9. Tarkastus- ja korjausoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Teemme henkilötietoihin tarpeelliset muutokset tai poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.