Monipuoliset mahdollisuudet

WinPlan ERP toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen. Voit halutessasi hoitaa kaikki ikkuna- ja ovitehtaan toiminnot yhdellä järjestelmällä. WinPlan soveltuu niin alan edelläkävijöille, ikkunoiden ja ovien massatuotantoon tai yksittäisten erikoisikkunoiden valmistajille.

Skaalautuva kokonaisratkaisu koostuu monista eri osista ja kokonaisuudesta voi valita juuri ne ohjelmiston osat, jotka ovat kunkin yritystoiminnan kannalta keskeisimpiä. WinPlan ERP tarjoaa ratkaisut kustannus- ja hinnastopohjaiseen tarjouslaskentaan, tuotannonohjaukseen, materiaalihallintoon, työstökoneiden automaattiohjaukseen, lähettämön toimintoihin, asennustoimintaan, laskutukseen ja jälkimarkkinointiin.

 

WinPlan ERP toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet
2

Kustannus- ja hinnastopohjainen tarjouslaskenta

Ikkuna- ja ovitarjouksia voidaan laskea sekä hinnasto- että kustannuspohjaisesti. Hintoja voi syöttää myös käsin ja erilaisia alennuksia voi antaa monipuolisesti. Myös väliportaan provisio sekä tuoteryhmäkohtaiset materiaali- ja työkertoimet, kateprosentit, hinnastolisät sekä materiaalien ja työn kustannuslisät ovat mahdollisia. Erityisasiakkaita varten voidaan luoda omat hinnastot. Kun materiaalien hinnat ja työajat on määritelty järjestelmään, antaa kustannuspohjainen hinnoittelu selkänojan varsinkin suuria kohteita tiukassa tarjoustilanteessa laskettaessa. Jälleenmyyjät tarvitset yleensä tarjouslaskentaa varten hinnastopohjaisen hinnoittelun, eikä heidän tarvitse tietää tehtaan kustannuksia.

Kuvalliset tarjoukset ja tilausvahvistukset asiakkaalle

Kuvallinen tarjous ja tilausvahvistus auttavat asiakastasi hahmottamaan mitä olet hänelle tarjoamassa ja mitä sitoudut toimittamaan. Tarjousta tehdessäsi näet reaaliaikaisesti työsi kuvaruudulle piirtyvänä kuvana. Kuva auttaa hahmottamaan välittömästi mahdollisesti tarjouksessa piilevät puutteet. Vähenevien virheiden myötä hukkatyötä tehdään entistä vähemmän ja tuottavaa työtä sitäkin enemmän. Havainnollinen tarjous, missä näkyvät ikkunoiden ja ovien mitat, lasitus, kätisyydet, sälekaihtimet ja muut varusteet, parantaa mahdollisuuksiasi tarjouskilpailussa ja antaa yrityksestäsi paremman kuvan. Kuvallinen ja selkeä tarjous ja tilausvahvistus turvaavat myös toimittajan oikeudellista asemaa reklamaatiotapauksissa.

4

Tilausten jako toimituseriin

Suurkohteet voidaan jakaa useaan toimituserään. Toimituserille voi määritellä talo-, porras-, kerros- ja asuntotiedot sekä toimitusajat. Yhden tilausrivin tuotteet voidaan jakaa useammalle toimituserälle. Toimituserät ovat ikään kuin itsenäisiä tilauksia, jotka voidaan tarvittaessa sarjoittaa tuotannon valmistuseriin. Alkuperäinen päätilaus jää järjestelmään talteen, mutta toimituserät menevät tuotantoon, lähetykseen ja laskutukseen.

Raportointi tarjous- ja tilauskannasta sekä myynnistä

Yrityksen johdon on reaaliajassa pystyttävä seuraamaan, mikä on yrityksen tarjous- ja tilauskanta. Myynnin raportti kertoo myyntieurojen ja –määrien lisäksi kustakin tuoteryhmästä yritykselle jäävän katteen sekä toimitettujen tuotteiden kappalemäärän tuoteryhmittäin. Vastaavasti voidaan laskea myyntiprovisiot toteutuneen myynnin ja katteen perusteella.

Työpaperit tulostettuna tai työpisteen näytöllä

Työmääräimet saa sekä tuotantosarjasta että yksittäisestä tilauksesta. Nimikkeitä ja tuotteen osia voi ohjata haluttuihin työmääräimiin. Työpaperit voidaan tulostaa tai näyttää työpisteellä työvaiheittain. Tyypillisiä ikkuna- ja ovitehtaan työmääräimiä ovat katkaisu-, lasi-, levy-, heloitus-, puite-, tarvike- ja kokoonpanoluettelot, oven runko ja kokoonpanokuvat sekä irtoristikot ja jakopuut.

Erikoismuotoisten ikkunoiden ja ristikoiden käsittely

WinPlanissa on valmiina kattava valikoima erikoismuotoja: mm. erilaisia vinoikkunoita, viisi- ja kuusikulmiot sekä ympyrä- ja kaari-ikkunat. Lisäksi niitä voi tarvittaessa luoda lisää. Ikkunoihin voi lisätä myös erikoismuotoisia ristikoita, esim. salmiakkikuviollisia ja X-ristikoita.

Erikoismuotoisista ikkunoista ja ristikoista tulostetaan todellisuutta vastaavat kaaviokuvat niin asiakkaan tarjouksiin ja tilausvahvistuksiin kuin tehtaan kokoonpanoon.

ikkunalasi

Lasielementtien tehokas hallinta

Eristyslasielementit voivat olla kaksin-, kolmin- tai nelinkertaisia eli ns. 2K-, 3K- tai 4K-laseja.

Lasielementin valinnassa U-arvolla, ääneneristyksellä, aurinkosuojalla ja jopa puhdistettavuudella on iso rooli lasipakettia valittaessa. WinPlan ERP:ssä tarjouslaskija voi käyttää valmiiksi määriteltyjä lasipaketteja tai rakentaa lasipaketin vaihe vaiheelta valitsemalla lasit, välilistat ja suojakaasun. WinPlan muodostaa tästä valinnasta lasitoimittajalle ymmärrettävän tilauskoodin.

Tehokas materiaalin hallinta

Materiaalihallinta sisältää varastovalvonnan ja ostotilausten käsittelyn. Materiaalit jakaantuvat tyypillisesti varasto-ohjautuviin ja tilausohjautuviin nimikkeisiin. Varasto-ohjautuvalle nimikkeelle määritellään oletusvarasto, varmuusvarasto ja tilauspiste. Varasto-ohjautuvien materiaalien hankinta tehdään varaston riittävyystarkastelun pohjalta. Tyypillisiä varasto-ohjautuvia materiaaleja ovat helat, vakioväriset alumiinit ja raitisilmaventtiilit. Riittävyystarkastelu pohjautuu nimikkeen vapaaseen saldoon, tilauskannan varauksiin ja tehtyihin ostotilauksiin. Myyntitilaus varaa varasto-ohjautuvat nimikkeet ja vastaavasti valmistus- tai lähetyskuittaus poistaa nimikkeet varastosta. Käyttäjä näkee materiaalin saldotilanteen viikkokohtaisesti ja voi itse päättää tilattavat määrät.

materiaali
10

Materiaalin ostotilaukset

Materiaalinimikkeille voidaan muodostaa ostotilauksia, jotka kohdistuvat myyntilausten pohjalta lasketuille varastovarauksille tai suoraan tietyn myyntitilauksen tarpeeseen. Jälkimmäisille ns. tilausohjautuville materiaaleille (mm. lasit, sälekaihtimet, hyttyspuitteet, erikoisväriset alumiinit ja erikoishelat) järjestelmä luo automaattisesti toimittajakohtaiset ostotilausehdotukset. Lisäksi ostotilauksia voidaan tehdä myös manuaalisesti tallentamalla ostotilaustiedot käsin. Järjestelmässä voidaan myös kuitata ostotilaus saapuneeksi ja tarkastaa ostolaskut.

Ostotilausehdotukset, samoin kuin varastovaraukset päivittyvät automaattisesti myyntitilauksen muuttuessa niin kauan, kun ostotilauksia ei ole lähetetty toimittajalle ja tilaukselle ei ole vielä otettu mitään materiaalia varastosta.

Toimittajille lähetetään ostotilaukset kullekin toimittajalle määritellyllä tavalla, esimerkiksi pdf-dokumenttina, EDI-tiedostona (CSV, XML) ja sähköpostina.

Varastonhallinta

Riittävyystarkastelun avulla voidaan seurata varastossa olevien nimikkeiden tilannetta. Se näyttää varastosaldon kehityksen viikoittain huomioiden tilauskannassa olevat myyntitilaukset sekä luodut ostotilaukset. Kun nimikkeen saldo laskee tilauspisteen tai varmuusvaraston alapuolelle, se korostuu eri värillä.

Riittävyystarkastelussa voi myös ennustaa nimikkeiden kulutusta edellisvuoden vastaavan ajanjakson kulutuksen pohjalta. Lisäksi se näyttää viimeisen 12 kuukauden todellisen kulutuksen nimikekohtaisesti.

Riittävyystarkastelun kautta on helppo tehdä tarvittavat ostotilaukset varastoon.
WinPlan ERP sisältää myös varaston inventaarioon liittyvät toiminnot sekä mahdollisuuden tehdä manuaalisia varastokirjauksia.

 

10
18

Tuotannon sarjoitus

WinPlan ERP mahdollistaa monipuolisen valmistussarjojen luonnin. Yhden tilauksen tai toimituserän voi jakaa useampaan valmistussarjaan. Toisaalta taas useita pieniä tilauksia voi niputtaa yhteen sarjaan. Sarjat voidaan luoda useiden muuttujien perusteella kuten toimitusviikon, asiakkaan, tuotantolinjan, tuotantopäivän, tuoteryhmän, pintakäsittelyn tai karmisyvyyden perusteella. Muodostetusta sarjasta saadaan työpaperit helposti samalla tavalla kuin yksittäisestä tilauksesta.

Työjono

Tilauskannan valmistumista voi seurata työjonossa. Kun tilaukset sarjoitetaan, ne siirtyvät työjonoon. Myös yksittäisiä tilauksia voi siirtää työjonoon. Työjonossa voidaan päivittää tuotantopäiviä ja tilausten/sarjojen järjestystä. Tehtaalla työjonoon tehdään tarvittavia työvaihekuittauksia.

Työjonoon voi luoda erilaisia näkymiä eri käyttäjäryhmille ja työpisteisiin. Käyttäjä voi kuitata työvaiheen aloitetuksi, keskeytetyksi tai valmiiksi. Työjonossa voi lisäksi seurata tarpeellisia hankintakuittauksia. Työjonossa näkyvät kaikki tilaukset, niille tilattujen alihankintojen toimitustilanne ja työnalla olevien töiden vaiheet tehtaalla.

Työjonon eri työvaiheiden valmistumiskuittauksia voidaan lukea suoraan myös erilaisista tiedonkeruulaitteista. Työvuoron päättyessä nähdään valmistuneiden tuotteiden määrä tuotetyypeittäin.

1
14

Työstökoneohjaukset

Työstökoneohjaukset tehostavat työskentelyä merkittävästi, vähentävät virheitä ja tuovat kustannussäästöjä. Työstökoneohjauksia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan lisää konetoimittajan määritysten mukaan. Tyypillisiä työstökonelinkkejä erilaisille koneille ja linjoille ovat mm. katkaisuun, tapitukseen, muotohöyläykseen, puite- ja karmiheloituksiin, venttilityöstöihin, puite- ja karmipuristimille sekä maalauslinjalle liittyvät linkit.

Tehtaan kuormituslaskenta

Tehtaalle määritetään kapasiteetit päiväkohtaiseen kalenteriin. Jokainen tilaus toimitusaikoineen kuormittaa tiettyä päivää tai viikkoa. WinPlan esittää kuormituksesta helposti luettavan graafisen kuvaajan ja näin jo etukäteen paljastaa mahdolliset ylikuormitustilanteet. WinPlan näyttää tehtaan eri tuotantolinjojen kapasiteetin ja kuormituksen havainnollisen grafiikan avulla. Kuormitusta voidaan tarkastella halutulla ajanjaksolla kuukausi-, viikko- ja päivätasolla.

Myyjä voi hyödyntää toimitusaikaa määrittäessään kuormitusnäkymää, johon haetaan automaattisesti tiedot tulevien viikkojen kuormituksesta. Toisaalta tuotanto voi myös määritellä tuotantolinjoittain viikot, joille voi myydä. Tällöin myyjä saa varoituksen tallentaessaan liian aikaisen toimitusajan.

Tuotannon suunnittelussa ja seurannassa Kuormituksen avulla voidaan jo hyvissä ajoin havaita mahdolliset ylikuormitustilanteet ja pyrkiä välttämään niitä. Eri tuotantolinjojen kuormitusta voidaan tarkastella myös takapainoitteisesti (esim. edellinen kuukausi, viimeiset puoli vuotta).

15
16

Lähetystoimintojen hallinta ja rahtikirjat

Lähetystoiminnoissa voidaan valita helposti lähetettävä tilaus ja tuotteet, sillä valittavaksi tulee vain valmistuneita tilauksia ja tuotteita. Tarvittaessa voidaan tehdä osatoimituksia. Lähetys hallitsee myös puutteet: esimerkiksi vetimet ja hyttyspuitteet voivat jäädä jälkitoimitukseen. Seuraavan kerran samasta tilauksesta lähetysluetteloa tulostettaessa ohjelma esittää automaattisesti puutteita lähetettäväksi. Rahtikirja voidaan haluttaessa lähettää sähköisesti suoraan kuljetusyritykselle. WinPlan ERP on integroitu myös pohjoismaiden suurimpaan EDI-Soft Finlandin kuljetusalustaan, jolla voi hallita yhteyksiä kuljetusliikkeisiin.

Laskutus ja yhteydet taloushallintoon

WinPlan laskutusohjelmassa laskutus voidaan tehdä tilauksen, lähetysten tai maksupostien pohjalta. Saman asiakkaan tilaukset voi koota yhteen koontilaskuksi. Laskuista voidaan luoda Finvoice standardin mukaiset e-laskutiedostot halutulle laskunumero- ja päivämäärävälille.

WinPlan on integroitavissa kaikkiin tavanomaisiin taloushallinnon järjestelmiin. Jos asiakas käyttää omaa laskutusohjelmaa (esim. Econet, iScala, Tikon, Wintime, Nova, Aditro), voidaan WinPlanista tehdä siirtotiedosto toiseen järjestelmään.

17
6

Asennustoiminnan hallinta

Asiakas tilaa usein myös asennuksen ikkuna- ja ovitilauksen yhteydessä. WinPlan mahdollistaa kokonaisvaltaisen asennuksen hinnan laskennan ja asennustoiminnan hallinnan. Tarjousvaiheessa asennus lasketaan ja hinnoitellaan perustuen valittuihin asennustoimenpiteisiin (asennus valmiiseen aukkoon, purkutyötä vaativa saneerauskohde…) ja niiden vaatimiin materiaaleihin (vuorilaudat, sisälistat, sisä- ja ulkosmyygit, tippapellit…). WinPlan ERP mahdollistaa asennustyövaiheiden, hintojen ja materiaalin määrittämisen valmiiksi ja ne ovat myyjän käytössä tarjoustilanteessa.

Kauppojen syntymisen jälkeen järjestelmään syötetyiltä asentajilta varataan asennustyön verran kapasiteettia ja määritetään asennusajankohta. Asennustöiden hallinta tehdään keskitetysti ja vapaa kapasiteetti tai ylikuormitus nähdään hyvissä ajoin etukäteen. Asentajilla itsellään on oma näkymä jonka kautta he näkevät heille kohdistetut työt. Valmistuneet työt kuitataan asentajan toimesta valmiiksi ja asennusdataan liittyvät tilastot voidaan tulostaa halutuin väliajoin.

Jälkimarkkinointi ja reklamaatioden käsittely

WinPlan ERP mahdollistaa tehokkaan reklamaatioden käsittelyn, jolloin kaikki reklamaatiot tulee varmasti käsiteltyä asianmukaisesti. Reklamaatiot voidaan jakaa eri tyyppeihin ja niitä voi hakea monipuolisilla hakukriteereillä. Voit esimerkiksi seurata reklamaatiota vaiheittain, tilauksittain, asiakkaittain tai vaikka kohteittain.

Reklamaatio voidaan kohdistaa myös halutulle osastolle, määritellä sen kustannus, maksaja sekä reklamaation hoitaja. Lisäksi reklamaatioon voidaan liittää erilaisia liitetiedostoja ja dokumentteja kuvaamaan reklamaation kohdetta ja siihen liittyviä toimenpiteitä. WinPlanin tehokas reklamaatioiden syiden ja kustannusten seuranta helpottaa toiminnan ja tuotelaadun kehittämistä.

19
20

WinPlan Travel offline-käyttöön

Jos myyjän tarvitsee laskea tarjouksia tai tilauksia lähiverkon ulottumattomissa, hän voi ottaa Travel-version omalle koneelleen. Uudet ja muuttuneet tarjoukset ja tilaukset synkronoidaan tehtaan tietokantaan, kun hän palaa lähiverkkoon.