SuperOffice CRM auttaa sinua EU:n henkilötietoasetuksen noudattamisessa

GDPR eli uusi EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetuksen perusajatus on se, että jokaisella on oikeus henkilökohtaisten tietojensa suojaukseen. Yleisenä haasteena on, etteivät yritykset välttämättä tiedä kovinkaan hyvin, mitä kaikkea tietoa niiltä löytyy, missä ja miten tietoja säilytetään, käsitellään ja ylläpidetään. SuperOffice CRM panostaa henkilötietojen käsittelyyn huomattavasti tavanomaisia CRM järjestelmiä enemmän, jotta sinun on helpompi toimia asetuksen mukaisesti. Näin SuperOffice auttaa sinua selviytymään helpommin uusista velvoitteista.

 
 

Henkilötietoasetuksen velvoitteet hallintaan SuperOfficella

SuperOffice CRM ja uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset

SuperOffice CRM tukee uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia monipuolisesti. Alla olevassa kuvassa näet tietosuoja-asetukseen liittyvät keskeiset osa-alueet, joiden hoitamisessa SuperOffice auttaa sinua. SuperOffice CRM helpottaa sinua muun muassa hankkimaan kohderyhmiltäsi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Voit esimerkiksi suunnitella pohjia sekä lupien hankkimiseen että lupatietietojen käsittelyyn. Myös erilaisten lupatietojen ja suostumusten hallintaa helpotetaan.

SuperOffice CRM tukee myös henkilötietojen käsittelyä. Jos talletat tietokantaasi sensitiivistä tietoa tulee sinun täyttää tiukat tietoturvakriteerit. SuperOffice mahdollistaa sensitiivisten tietojen kuten terveystietojen ja henkilötunnusten suojauksen. Voit asetusten avulla määritellä, keillä on pääsy sensitiiviseen tietoon. Sensitiivinen tieto salataan ja muut käyttäjät eivät pääse siihen käsiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi on myös uuden tietosuoja-asetuksen mukaan perustavan laatuinen oikeus. SuperOffice CRM tulee auttamaan myös tällaisten tilanteiden käsittelyssä. Tietyt tiedot kuten allekirjoitetut tilaukset on kuitenkin voitava säilyttää lakiin perustuen. Henkilö voidaan tehdä myös tuntemattomaksi, mutta säilyttää kuitenkin aktiviteetit. Tietojen tuhoaminen pysyvästi tulee olemaan myös mahdollista.


 
 

SuperOffice CRM auttaa hallitsemaan henkilötietojen käsittelylupia