crm ohjelma

CRM ohjelma monipuolisilla toiminnoilla

CRM ohjelma hankitaan tyypillisesti myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tueksi. Ohjelma systematisoi myyntiprosessia ja tukee myyntiorganisaation päivittäistä työtä. CRM ohjelma huolehtii muun muassa asiakasrekisteristä, myyntiputkesta, tarjouksista sekä myynnin ennusteista ja myynnin johtamisesta. Hyvä CRM-järjestelmä mahdollistaa myös erilaisten myyntitoimintojen automatisoinnin.

 

CRM eli Customer Relationship Management on perinteisesti tarkoittanut lähinnä asiakasrekisteriä. Nykyään käsite liittyy enemmän kokonaisuuteen – asiakaslähtöiseen ajatteluun, myyntistrategiaan, myyntiin, markkinointiin ja asiakassuhteiden kehittämiseen. CRM on ennen kaikkea liiketoimintastrategian ydin, joka toteutetaan tehokkaasti liiketoimintaprosesseilla ja teknologialla. Teknologiaa edustaa tässä CRM ohjelma. Asiakkuudenhallinnassa pyritään saamaan koko organisaatio laajasti mukaan asiakastyöhön. Usein asiakkuudenhallinta mielletään synonyymiksi CRM-ohjelmalle, mutta asiakkuuksien hallinnassa tai asiakkuuksien johtamisessa on kysymys paljon muustakin kuin teknologiasta ja prosesseista.

 

SuperOffice CRM on helppokäyttöinen CRM ohjelma

Pohjimmiltaan asiakkuudenhallinnassa on kysymys toimintakulttuurista, jolla viedään asiakassuhteiden hoito organisaation joka tasolle – näin tehostetaan olennaisesti myös myyntiä ja markkinointia. Tästä syystä on hyvä huomioida, ettei CRM ohjelman jalkautus ole kertaluontoinen IT-projekti, vaan ohjelmiston käyttöönotto on yrityksen kulttuuriprosessi. SuperOffice CRM on helppokäyttöinen CRM-ohjelma, jonka käyttööotto on oleellisesti helpompaa kuin monen muun CRM-järjestelmän. On kuitenkin hyvä muistaa, että CRM-ohjelmisto palvelee parhaiten silloin kun järjestelmään tallennettu tieto on laadukasta ja ajantasaista. Kaikkien asiakasrajapinnassa toimivien kannattaa siis käyttää CRM-ohjelmaa aktiivisesti saadakseen järjestelmästä parhaan mahdollisen hyödyn.

 

CRM-ohjelmistoa voi tietenkin käyttää myös muut kuin asiakasrajapinnassa toimivat. Monesti CRM-ohjelmistoon kannattaa tallettaa prospekti- ja asiakastietojen lisäksi tiedot myös toimittajista, yhteistyökumppaneista, kilpailijoista ja kaikista muista tärkeistä kontakteista. Tällöin tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla ja helposti löydettävissä. Hyvä CRM-ohjelma auttaa asiakaskeskeistä yritystä kehittymään ja mukautumaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailuolosuhteisiin. Tällä on usein vahva korrelaatio hyvän liiketoimintamenestyksen kanssa. CRM-ohjelma auttaa myös kohdistamaan panostukset ja allokoimaan resurssit juuri oikeisiin kohteisiin ja asiakkuuksiin.

 

Ohjelmisto muuntuu yrityksen tarpeiden mukaan

Yritysten ja yhteisöjen toiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutoksen nopeus riippuu paljon toimialasta ja yrityksen kulttuurista ja strategiasta. CRM-ohjelma muokattavuus on olennaista muutoksen keskellä. SuperOffice CRM on tunnetusti helposti muokattavissa ja laajennettavissa käyttötarpeiden mukaan. SuperOffice CRM-ohjelmistoa voi käyttää natiivina Windows sovelluksena tai selaimella vaikka Applen tietokoneella. SuperOfficen Pocket CRM toimii Android ja Iphone alustoilla. SuperOffice CRM tarjoama asiakkuuksienhallinta auttaa luomaan vahvaa myyntikulttuuria, joka pohjautuu asiakaskeskeiselle ajattelulle ja toiminnalle. Mitä enemmän vuorovaikutusta asiakkaiden suuntaan on, sitä vahvemmaksi asiakassuhteet muuttuvat ja saadaan myös lisää kauppaa aikaiseksi.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »