CRM järjestelmä

CRM järjestelmä kannattaa valita huolellisesti. Sana CRM järjestelmä tulee sanoista Customer Relationship Management. CRM on toimintakulttuuri, jonka avulla yrityksen liikevaihtoa nostetaan, tuottavuutta parannetaan ja asiakkaiden lojaalisuutta parannetaan. CRM-filosofia on yksinkertainen: Asiakas etusijalle. Kun yrityksesi katsoo joka askeleen asiakkaan näkökulmasta, et voi välttyä siltä, että asiakkaan kokemus yrityksestäsi parantuu ja asiakaslojaalisuus kasvaa. Tämä ennustaa lisäkauppaa.

 

SuperOffice CRM tuli markkinoille jo vuonna 1990, jolloin tarve yrityksissä oli tunnistettu, mutta noin hienoa nimeä asialle ei vielä markkinoilla ollut keksitty. Asiakkuuksien hallinnan merkitys kuitenkin alettiin pikku hiljaa ymmärtää. CRM on monelle tapa toimia siten, että asiakas on toiminnan keskiössä. CRM-järjestelmä auttaa huolehtimaan asiakkaista mahdollisimman hyvin. CRM-järjestelmän puute havaitaan yrityksessä usein vasta kantapään kautta: pari parasta myyjää lähtee yrityksestä ja vie päässään olevat asiakastiedot mennessään. CRM-järjestelmä lähti kävellen yrityksestä!

Monipuolinen CRM järjestelmä tukee asiakkuuksien hoitoa

SuperOffice CRM tukee asiakkuuksien hoitoa useilla eri osa-alueilla kuten markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa ja johtamisessa. CRM-järjestelmään tallennetaan tietoa asiakkaista ja prospekteista eri näkökulmista. Järjestelmän avulla organisaatiosi kuva asiakkaan tarpeista ja toiveista kirkastuu. Mitä enemmän tiedät asiakkaistasi, heidän tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestä, sen helpompi on lähettää heitä kiinnostava tarjous. Näin voit hienosäätää tuote- ja palvelutarjontasi tarpeen ytimeen.

 

CRM järjestelmä voi auttaa merkittävästi myös myyntiputken hallinnassa ja yleensä myynnin ennustamisessa. Myyntiputken hallinnalla pyritään parantamaan myynnin ennustettavuutta ja kasvattamaan myyntiä tunnistamalla myyntiprosessin kapeikkoja ja tehostamalla toimintaa. CRM järjestelmä voi auttaa tunnistamaan myyntiprospekteihin liittyviä lainalaisuuksia ja niiden vaikutusta myynnin määrään ja sitä kautta parantaa myynnin ennustettavuutta. Myyntiprospektien keskimääräinen todennäköisyys kasvaa mitä pidemmällä ne ovat  myyntiputkessa. Yksi menetelmä parantaa ennustettavuutta on määritellä myyntiprosessiin vaiheet, joille mahdollisimman luotettavasti kyetään määrittämään keskiarvoiset kertoimet voitettavien myyntiprospektien osalta.

CRM järjestelmä tukee myyntiä

SuperOffice CRM järjestelmä mahdollistaa myynnin todennäköisyyksien antamisen sekä myyntivaiheittain että myyntityypeittäin. Näin erilaisten tuotteiden ja palveluiden myynnin ennustemallit voidaan haluttaessa trimmata mahdollisimman tarkoiksi. Usein esimerkiksi kokonaan uudella asiakkaalle myytäessä voi alkuvaiheessa oleva todennäköisyys myynnille olla neljä kertaa pienempi kuin vastaavassa myyntivaiheessa asiakkaalle, joka on jo aiemmin hankkinut yrityksen tuotteita tai palveluja. Vastaavasti joidenkin tuotteiden myynnissä kaupan todennäköisyys voi olla kohtalaisen suuri ja jossakin toisessa tuoteryhmässä kaupan saaminen voi olla suhteellisen epätodennäköistä.

 

CRM-järjestelmä voi auttaa myös myynnin kapeikkojen löytämisessä. Myyntiprosessia analysoimalla tunnistetaan myynnin eri vaiheissa myyntiputkessa olevien prospektien määrä ja arvo. Myyntiputken muoto kertoo myynnin johdolle arvokasta tietoa siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia putkesta poistuu arvoa eli prospekti hävitään. Myyntiputkessa tapahtuvat dramaattiset muutokset viestivät myyntiprosessissa olevista mahdollisista määrällisistä tai laadullisista ongelmista. Myyntiputken visualisointi helpottaa usein myyntiputkeen liittyvien asioiden havaitsemista. SuperOffice CRM järjestelmän SuperOffice Analyze näyttää myyntiputkessa olevien kauppojen määrän ja arvon havainnollisesti esimerkiksi myyntivaiheittain. Myyntiputken muutoksien täsmääminen myyntiprosessien vaiheiden kanssa kertoo myynnin johdolle merkittävimmät kehityskohteet, joihin puuttumalla saadaan suurimmat hyödyt myynnin kasvattamiseksi.
myyntiputki todennäköisyksineen