CRM järjestelmä

CRM -termi tulee sanoista Customer Relationship Management. Se on toimintakulttuuri, jonka avulla yrityksen liikevaihtoa nostetaan, tuottavuutta parannetaan ja asiakkaiden lojaalisuutta parannetaan. CRM-filosofia on yksinkertainen: Asiakas etusijalle. Kun yrityksesi katsoo joka askeleen asiakkaan näkökulmasta, et voi välttyä siltä, että asiakkaan kokemus yrityksestäsi parantuu ja asiakaslojaalisuus kasvaa. Tämä ennustaa lisäkauppaa.

 

SuperOffice CRM tuli markkinoille jo vuonna 1990, jolloin tarve yrityksissä oli tunnistettu, mutta noin hienoa nimeä asialle ei vielä markkinoilla ollut keksitty. Asiakkuudenhallinnan merkitys kuitenkin alettiin pikku hiljaa ymmärtää. CRM on monelle tapa toimia siten, että asiakas on toiminnan keskiössä. CRM järjestelmä auttaa huolehtimaan asiakkaista mahdollisimman hyvin. CRM-järjestelmän puute havaitaan yrityksessä usein vasta kantapään kautta: pari parasta myyjää lähtee yrityksestä ja vie päässään olevat asiakastiedot mennessään. CRM järjestelmä lähti kävellen yrityksestä!

 

Monipuolinen CRM järjestelmä tukee asiakkuuksien hoitoa

SuperOffice CRM tukee asiakkuuksien hoitoa useilla eri osa-alueilla kuten markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa ja johtamisessa. CRM-järjestelmään tallennetaan tietoa asiakkaista ja prospekteista eri näkökulmista. Järjestelmän avulla organisaatiosi kuva asiakkaan tarpeista ja toiveista kirkastuu. Mitä enemmän tiedät asiakkaistasi, heidän tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestä, sen helpompi on lähettää heitä kiinnostava tarjous. Näin voit hienosäätää tuote- ja palvelutarjontasi tarpeen ytimeen.

 

CRM järjestelmä auttaa myynnin ennustamisessa

CRM järjestelmä voi auttaa merkittävästi myös myyntiputken hallinnassa ja yleensä myynnin ennustamisessa. Myyntiputken hallinnalla pyritään parantamaan myynnin ennustettavuutta ja kasvattamaan myyntiä tunnistamalla myyntiprosessin kapeikkoja ja tehostamalla toimintaa. Järjestelmä voi auttaa tunnistamaan myyntiprospekteihin liittyviä lainalaisuuksia ja niiden vaikutusta myynnin määrään ja sitä kautta parantaa myynnin ennustettavuutta. Myyntiprospektien keskimääräinen todennäköisyys kasvaa mitä pidemmällä ne ovat  myyntiputkessa. Yksi menetelmä parantaa ennustettavuutta on määritellä myyntiprosessiin vaiheet, joille mahdollisimman luotettavasti kyetään määrittämään keskiarvoiset kertoimet voitettavien myyntiprospektien osalta.

 

SuperOffice CRM järjestelmän avulla on mahdollista antaa myynnin todennäköisyydet myyntivaiheittain ja -tyypeittäin. Tällä tavoin voi trimmata eri tuotteiden ja palveluiden myynnin ennustemallit mahdollisimman tarkoiksi. Usein esimerkiksi täysin uudelle asiakkaalle myytäessä voi alkuvaiheessa oleva myynnin todennäköisyys olla neljä kertaa pienempi kuin vastaavanlaisessa myyntivaiheessa asiakkaalle, joka on jo aiemmin hankkinut yrityksen tuotteita tai palveluja. Toisaalta joidenkin tuotteiden myynnissä kaupan todennäköisyys voi olla kohtalaisen suuri, ja jossakin toisessa tuoteryhmässä kaupan onnistuminen voi olla melko epätodennäköistä.

 

CRM järjestelmän avulla voidaan havaita myynnin kapeikkoja

Myyntiprosessia analysoimalla voidaan tunnistaa myynnin eri vaiheissa myyntiputkessa olevien prospektien määrä ja arvo. Myyntiputken muoto kertoo myynnin johdolle tärkeää tietoa siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia putkesta poistuu arvoa eli prospekti hävitään. Myyntiputkessa tapahtuvat dramaattiset muutokset viestivät myyntiprosessissa olevista mahdollisista määrällisistä tai laadullisista ongelmista.

 

Myyntiputken visualisointi helpottaa usein myyntiputkeen liittyvien asioiden havaitsemista. SuperOffice CRM järjestelmän SuperOffice Analyze näyttää myyntiputkessa olevien kauppojen määrän ja arvon havainnollisesti esimerkiksi myyntivaiheittain. Myyntiputken muutoksien täsmääminen myyntiprosessien vaiheiden kanssa kertoo myynnin johdolle merkittävimmät kehityskohteet, joihin puuttumalla saadaan suurimmat hyödyt myynnin kasvattamiseksi.
CRM myyntiputken visualisointi