CRM – SuperOffice asiakkuudenhallinnan edelläkävijä jo vuodesta 1990

SuperOffice CRM järjestelmää on kehitetty vuodesta 1990 alkaen, jolloin CRM-termi tuli käyttöön. Vuosien aikana SuperOfficesta on hiotunut erittäin helppokäyttöinen ohjelmisto, joka täyttää asiakkuuksienhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvät tarpeet. Voit vakuuttua itse ohjelman käytettävyydestä ja selkeydestä pyytämällä meiltä ilmaisen esittelyn.

CRM ohjelmiston näkymä

Ilmainen CRM opas

Monipuolinen CRM ohjelmisto

SuperOffice on tarkoitettu kaikentyyppisille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat hoitaa asiakassuhteensa mallikelpoisesti. SuperOffice antaa kokonaiskuvan asiakkaan tapahtumista ja auttaa kehittämään asiakkuuksia ja luomaan yritykseesi tai yhteisöösi asiakaskeskeisen kulttuurin ja toimintatavat.

Voit analysoida asiakastietoja ja asiakaskäyttäytymistä ja siten palvella asiakkaitasi paremmin. SuperOffice auttaa parantamaan asiakaspalvelua sekä löytämään mahdolliset laiminlyödyt asiakkaat. Asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen auttaa myös kehittämään markkinointiviestinnän osuvuutta ja puhuttelevuutta.

SuperOffice auttaa tehostamaan operatiivista toimintaasi tukemalla markkinoinnin, myynnin ja palveluprosessien yhdenmukaistamista ja automatisointia. Voit myös tehostaa yhteydenpitoa asiakkaisiin – teet uutiskirjeet, tarjoukset, tilausvahvistukset, tilaukset, sopimukset ja muut asiakirjat nopeasti ja yhdenmukaisesti hyödyntämällä valmiita dokumentti- ja sähköpostipohjia. CRM on myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja johdon jokapäiväinen työkalu, joka nopeuttaa rutiinitöitä ja auttaa keskittymään olennaisiin asioihin. Toiminnan tehokas seuranta auttaa varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.

SuperOffice tukee liiketoimintaasi eri osa-alueilla ja kasvaa kanssasi:

  • Asiakkuuksien hallinta
  • Markkinointi
  • Myynti ja myynnin johtaminen
  • Asiakaspalvelu
  • Analytiikka
  • Digitaalinen markkinointi

lataa-ilmainen-crm-ostajan-opas

 

CRM SuperOfficen selkeät käyttäjän muokattavissa olevat koontinäytöt

CRM ohjelmisto koontinäyttö

 

 

CRM ohjelmiston näkymä koonnille

 

 

SuperOffice CRM helpottaa päivääsi

 

Yleinen ongelma yrityksissä on, että asiakastietoa on paljon ja se on hajanaista, eikä tietoja näin ollen voida hyödyntää niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Monessa yrityksessä ja yhteisössä asiakastiedot ovat erilaisissa Excel-taulukoissa, sähköposteissa ja muistivihoissa. Tällöin asiakastiedot eivät ole kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. SuperOfficeen voit tallentaa tiedot asiakkaista, prospekteista, yhteistyökumppaneista, toimittajista ja muista tärkeistä kontakteista.

SuperOffice  mahdollistaa asiakastiedon systemaattisen keräämisen, jäsentämisen, jakamisen, esittämisen ja etsimisen tehokkaasti ja helposti. Ajantasaisen tiedon perusteella voidaan tunnistaa yritykselle parhaat asiakkaat, sekä ohjata markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelijoita toimimaan siten, että asiakassuhteet olisivat pitkäkestoisia. Tiedon keskitetty hallittavuus on tärkeää etenkin organisaation ja liiketoiminnan kasvaessa.

SuperOffice:n avulla voit parantaa merkittävästi asiakastyytyväisyyttä ja viedä liiketoimintasi uudelle tasolle. Kauppoja ei jää tekemättä asioiden huonon hoitamisen tai hoitamatta jättämisen takia. Kirjaat helposti sovitut asiat puhelinsoitoista ja tapaamisista sekä talletat tärkeät sähköpostit kaikkien saataville. Voit myös ennustaa, suunnitella, toteuttaa ja seurata myyntiä tehokkaasti.

SuperOffice auttaa lisäksi pienentämään kustannuksia sekä parantamaan tuottavuutta, sillä sen avulla voit järjestää ja tehostaa liiketoimintaprosesseja sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. SuperOfficen avulla löydät mahdolliset asiakkaasi, autat asiakasta tekemään oikean hankintapäätöksen ja asiakkaasi ovat tyytyväisiä palveluusi.

 

Miksi SuperOffice CRM on tarpeen myyntityössä?