CRM myynnin ja asiakkuuksien hallintaan

CRM-järjestelmä auttaa lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaskokemusta. SuperOffice CRM-järjestelmän avulla johdat ja ennustat myyntiä. Saat asiakkaistasi hyvän kokonaiskuvan ja voit siten kehittää asiakkuuksia paremmin sekä luoda asiakaskeskeisen kulttuurin.

Asiakkuuksienhallinta tehostuu kun tarvittava asiakastieto on helposti kaikkien saatavilla ja tiedonetsintään kuluva aika vähenee. Esimerkiksi vapaatekstihaku käy puolestasi läpi silmänräpäyksessä kaikki yritystiedot, yhteyshenkilöt, myynnit, projektit, tapahtumahistoriat ja dokumenttien metatiedot.

SuperOffice CRM toimii pilvessä

CRM tukee liiketoimintaasi monipuolisesti

  • Asiakkuuksien hallinta
  • Myynti ja myynnin johtaminen
  • Markkinointi ja verkkolomakkeet
  • Asiakaspalvelu ja asiakasportaali
  • Projektinhallinta
  • Visuaaliset dashboardit ja muokattavat raportit
  • Chat ja Chatbot
  • Työnkulkujen automatisointi ja toimistoautomaatio
  • AI

Tue operatiivista toimintaasi monipuolisesti

CRM järjestelmä tehostaa operatiivista toimintaasi tukemalla markkinoinnin, myynnin ja palveluprosessien yhdenmukaistamista ja automatisointia. SuperOfficen näytöt ovat selkeät ja kaikki paljon käytetyt toiminnot ovat maksimissaan kahden klikkauksen päässä.

Yhteydenpito asiakkaisiin tehostuu kun teet uutiskirjeet, tilausvahvistukset,  sopimukset ja muut asiakirjat nopeasti hyödyntämällä valmiita dokumentti- ja sähköpostipohjia. CRM auttaa luomaan tarjoukset helposti ja nopeasti. SuperOfficen avulla myös tarjousten seuraaminen ja eri tarjousversioiden ja tarjousvaihtoehtojen hallinta on helppoa.

5
CRM pilvessä

Nykyaikainen pilvipalvelu helpottaa arkea

SuperOffice CRM pilvipalvelu on käytössäsi missä ja milloin tahansa. Sinulla on aina yrityksesi reaaliaikainen tieto käytössäsi. Pääset SuperOffice CRM pilvipalveluun tietokoneella, tabletilla ja matkapuhelimella vaivattomasti ilman VPN yhteyttä. Pilvipalvelussa sinun ei tarvitse huolehtia palvelimista, varmuuskopioista eikä versiopäivityksistä. Voit skaalata palvelua tarpeesi mukaan eikä sinun ei tarvitse murehtia järjestelmän ylläpidosta. Suurin osa asiakkaistamme valitsee pilvipalvelun.

Liidien kerääminen on helppoa

SuperOffice CRM järjestelmän verkkolomakkeet tarjoavat tehokkaan ja helpon tavan liidien keräämiseen. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat erilaiset tilauslomakkeet, ilmoittautumislomakkeet, oppaiden lataukset, kyselyt, yhteydenottopyynnöt ja kysymysmahdollisuudet. Verkkolomakkeet ovat tärkein liidien keruutapa monelle toimialalle, sillä ne tarjoavat helpon tavan aloittaa kommunikointi yrityksesi kanssa. Samalla keräät helposti suostumuksia tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

eMarketeer markkinoinnin automaation edut

Kehitä asiakkuudenhallintaa

CRM järjestelmän avulla hallitset asiakastietojasi tehokkaasti. Voit tallettaa tiedot asiakkaista, prospekteista, yhteistyökumppaneista, toimittajista ja muista tärkeistä kontakteista. Asiakastietojen organisointi ja hyödyntäminen onnistuu helposti ja voit palvella asiakkaitasi paremmin kun myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu tietävät asiakkaan tarpeet ja tilanteen tarkasti. Asiakassuhteiden hyvä hoito on yrityksen menestyksen ja kasvun edellytys.

Paranna asiakaskokemusta

SuperOffice CRM auttaa parantamaan asiakaskokemusta kun voit lähettää oikealle henkilölle juuri häntä kiinnostavan sisällön juuri hänelle sopivaan aikaan ja oikean kanavan kautta. Voit kohdistaa markkinointiviestit kunkin kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tehostat yhteydenpitoa asiakkaisiin kun teet uutiskirjeet, tarjoukset, tilausvahvistukset, tilaukset, sopimukset ja muut asiakirjat nopeasti ja yhdenmukaisesti hyödyntäen valmiita dokumentti- ja sähköpostipohjia. Saat myös halutessasi dokumenttipohjat valmiiksi esitäytettyinä. Voit myös esikatsella dokumentteja kätevästi avaamatta niitä.

3
1

Hallitse palvelupyyntöjä tehokkaasti

SuperOffice CRM auttaa varmistamaan, että kaikki palvelupyynnöt hoidetaan ajallaan. Uusien palvelupyyntöjen rekisteröinti onnistuu nopeasti sait sitten palvelupyynnön puhelimella, sähköpostilla tai vaikkapa suoraan verkkosivuilta. Asiakkaasi saa halutessasi automaattisesti sähköpostivastauksen, jossa voit kertoa, että pyyntö on vastaanotettu ja asian käsittely aloitetaan mahdollisimman pian. Voit vastata usein toistuviin kysymyksiin helposti ja nopeasti hyödyntämällä valmiita mallivastauksia. Voit myös lisätä vastauksiin kätevästi kuvia ja liitetiedostoja. Lisäksi tehtävien automatisointi onnistuu kätevästi makrojen avulla.

Edistyneet asiakaspalvelutoiminnot

Voit ohjata haluamasi sähköpostit suoraan asiakaspalvelun työjonoihin. Tällöin postit saadaan näkyviin myös asiakaskorteille tiketteinä. Järjestelmä huolehtii työjonojen kuormituksesta siten, että tiketit jakautuvat määriteltyjen sääntöjen mukaisesti tasaisesti tiimin kesken.

Asiakaspalvelujärjestelmän raportointi näyttää helposti töiden kokonaiskestot, syyt yhteydenotoille, sähköpostien käsittelyaikaerot asiakaspalvelijoittain, sekä esimerkiksi asiakaspalvelijakohtaiset erot asiakastyytyväisyydessä, eli toisin sanoen ne tärkeimmät asiakaspalvelun mittarit toiminnan kehitystä ja seurantaa ajatellen.

SuperOfficen asiakaspalveluosio toimii monipuolisesti muokattavana alustana erilaisille palvelukanaville ja samalla töiden reitittäjänä sekä asiakaspalvelun mittareiden raportointityökaluna.

1
2

Asiakasportaali parantaa asiakaspalvelua

Asiakaspalvelu paranee kun asiakkaasi voivat itse jättää palvelupyyntöjä asiakasportaalissa milloin vain ja seurata niiden edistymistä. Asiakkaasi voivat myös hakea itse usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia. Voit myös tehostaa asiakaspalvelua laittamalla chat mahdollisuuden asiakasportaalin yhteyteen.

CRM tukee myyntiprosessiasi ja projektejasi

SuperOffice CRM helpottaa ja tukee myyntiprosessien läpivientiä. Voit määritellä millaisia vaiheita on erilaisissa myyntityypeissä, on sitten kyse myynnistä uudelle asiakkaalle, nykyiselle asiakaalle tai vaikkapa uuteen myyntikanavaan. Lisäksi voit määritellä kuhunkin myyntityyppiin ja myyntivaiheeseen liittyvät tehtävät ja tarvittavat asiakirjat. Näin CRM tekee myyntiprosessin noudattamisesta helppoa ja joustavaa. Parhaat käytännöt jalkautuvat näin helposti ja tehokkaasti, kun ohjelma ehdottaa sinulle kussakin vaiheessa suositeltavia toimenpiteitä.

13

CRM projektien hallintaan

SuperOffice CRM kattaa monesta muusta CRM järjestelmästä poiketen myös projektinhallinnan. Projektinhallinnan avulla voit tallettaa tiettyyn projektiin liittyvät asiakirjat ja aktiviteetit yhteen paikkaan kaikkien saataville. Näin voit seurata helposti projektien etenemistä. Voit jopa rakentaa eri tyyppisille projekteille parhaat käytännöt projektioppaaseen, jolloin SuperOffice tarjoaa helposti kussakin projektin vaiheessa suositeltuja käytäntöjä.

Palvele asiakkaitasi paremmin chatin avulla

Chat palvelu tarjoaa matalan yhteydenottokynnyksen ja on tehokas tapa palvella asiakkaita. Lisäksi se pienentää kuormitusta muilta asiakaspalvelukanavilta ja vahvistaa yrityksen imagoa. Chatin kautta on helppo saada palautetta asiakkailta ja verkkosivujen toimivuuden seuraaminen helpottuu.

SuperOfficen chatin avulla palvelet tehokkaasti asiakkaitasi ja muita verkkosivuilla kävijöitä. Voit laittaa chat ikkunan haluamillesi verkkosivuille ja vastata helposti asiakkaiden verkkosivuilla esittämiin kysymyksiin. Lisäksi voit hyödyntää vastaamisessa mallipohjia ja SuperOffice hakee puolestasi ennestään tutun kontaktin tiedot esille. Kokonaan uuden henkilön voit perustaa SuperOfficeen helposti. Samalla myös keskustelu tallettuu vaivattomasti oikean kontaktin alle.

Chatbot
Chatbot

Valjasta Chatbot avuksesi

Chatbot tuo tehokkuutta ja automaatioita verkkosivujesi chattiin. Chatbot selvittää sivustovierailijan tarpeen ja ohjaa kohti ratkaisua. Chatbotteja voi hyödyntää verkkosivuilla esimerkiksi konversioiden tuottamiseen, asiakaspalvelun tehostamiseen, verkkovierailijan aktivointiin sekä rekrytointiin. Botin avulla voit kerätä kävijältä esitietoja palvelutilannetta varten, kerätä liidejä ja vastailla toistuviin kysymyksiin kellon ympäri. Chatbot voi myös siirtää asiakkaan live-asiakaspalveluun monimutkaisempien asioiden hoitoa varten.

Vahva tuki tietosuoja-asetukselle (GDPR)

Tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n perusajatus on se, että jokaisella on oikeus henkilökohtaisten tietojensa suojaukseen. Yleisenä haasteena on, etteivät yritykset välttämättä tiedä kovinkaan hyvin, mitä kaikkea tietoa niiltä löytyy, missä ja miten tietoja säilytetään, käsitellään ja ylläpidetään. SuperOffice CRM on panostanut henkilötietojen käsittelyyn huomattavasti tavanomaisia CRM järjestelmiä enemmän, jotta sinun on helpompi toimia asetuksen mukaisesti. Näin SuperOffice CRM auttaa sinua huolehtimaan tietosuojaan liittyvistä velvoitteista.

17
16

Havainnollinen analytiikka tukee päätöksentekoa

Voit seurata myyntiä reaaliaikaisesti ja kuvaajia klikkaamalla porautua yksityiskohtiin. Vastaavasti voit seurata asiakaspalvelun vasteaikoja ja asiakaspalvelupyyntöjen määrän kehitystä. Toiminnan analysointi, seuranta ja ennustaminen onnistuvat helposti. Voit tehdä parempia päätöksiä ja reagoida nopeammin poikkeamiin. SuperOffice CRM järjestelmän avulla löydät helposti myös mahdolliset pullonkaulat ja kehityskohteet. Toiminnan tehokas seuranta auttaa varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.

Seuraa kauppojesi edistymistä visuaalisessa myyntiputkessa

Visuaalinen myyntiputki auttaa sinua viemään kauppoja eteenpäin, pitämään asiat järjestyksessä ja hallitsemaan monimutkaistakin myyntiprosessia tehokkaasti. Voit seurata myynnin etenemistä havainnollisesti myyntiputken eri vaiheissa ja ennustaa tulevaa myyntiäsi, laskutusta sekä resurssien tarvetta.

Myyntiprosessi on tuettu alusta loppuun ja näet millä asiakkailla on suurin tuottopotentiaali, joten voit kohdistaa resurssit sinne, missä tuotto on paras. SuperOfficeen saatavalla visuaalisella myyntiputkella pääset myös helposti katsomaan kaikki myyntiin ja asiakkuuteen liittyvät tiedot yhdestä paikasta. Näin voit vastata asiakkaalle nopeasti ilman aikaa vievää selvitystyötä ja löydät helposti kaikki tarvitsemasi tiedot ennen kokousta tai puhelua.

15
18

Nova-integraatio

SuperOffice CRM järjestelmään on saatavilla kattava integraatio Nova taloushallinnon järjestelmään. Näet esimerkiksi SuperOfficen minikortilta kulloinkin aktiivisena olevan yrityksen laskutuksen kehityksen viimeiseltä viideltä vuodelta havainnollisena kuvaajana. Samalla näet myös mitä laskuja yritykselle on lähetetty ja milloin. Lisäksi näet mitkä niistä ovat vielä maksamatta. Klikkaamalla laskun numeroa pääset näkemään laskun rivitiedot. Voit myös päivittää SuperOfficen ja Novan tietoja halutessasi molempiin suuntiin.