varastonhallinta

Varastonhallinta

Varastonhallinta palvelee myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Palvelutaso, toimitusvarmuus ja varasto voidaan tasapainottaa oikein, kun tarpeelliset myynnin, oston ja tuotannon tiedot ovat saatavilla. Materiaalihankinnat voidaan tehdä varasto- tai tilausohjautuvasti. FuturaPlan toiminnanohjausjärjestelmä auttaa optimoimaan varastotasot siten, että toimitusvarmuus ja oikea palvelutaso säilyvät. Nimikkeet sisältävät paljon eri perustietoja kuten hintayksikkö, ostohinta, laskentayksikkö, muuntokerroin, hankinta-aika ja hukkaprosentti.

Varasto- ja tilausohjautuvuus

Nimikkeet jakaantuvat tyypillisesti varasto-ohjautuviin ja tilausohjautuviin nimikkeisiin. Varasto-ohjautuvalle nimikkeelle määritellään oletusvarasto, varmuusvarasto ja tilauspiste. Varasto-ohjautuvien nimikkeiden hankinta tehdään varaston riittävyystarkastelun pohjalta. Riittävyystarkastelu pohjautuu nimikkeen vapaaseen saldoon, tilauskannan varauksiin ja tehtyihin ostotilauksiin. Myyntitilauksen materiaalitarpeiden laskenta varaa varasto-ohjautuvat nimikkeet ja vastaavasti valmistus- tai lähetyskuittaus poistaa nimikkeet varastosta. Varastovaraukset päivittyvät automaattisesti tilauksen muuttuessa niin kauan kun tilaukselle ei ole vielä otettu mitään materiaalia varastosta. Varauspäivä saadaan vähentämällä toimituspäivästä nimikekohtainen tarve-ennakko. Käyttäjä näkee nimikkeiden saldotilanteen viikoittain ja voi itse päättää tilattavat määrät.

Materiaalivarausten laskennan yhteydessä luodaan tilausohjautuvista materiaaleista automaattisesti toimittajakohtaiset ostotilaukset. Varausten uudelleenlaskenta päivittää ostotilauksia niin kauan kun ne ovat avoimia. Tilaaminen muuttaa avoimen tilauksen lukituksi.

Varaston valvonta

Riittävyystarkastelun avulla nähdään varastossa olevien nimikkeiden tilanne nyt, sekä niin pitkälle eteenpäin kuin tilauskannassa riittää tilauksia. Jos nimikkeitä on tilattu lisää, riittävyystarkastelu ottaa huomioon myös niiden vaikutuksen varastotilanteeseen. Riittävyystarkastelussa näkyy siten viikkotasolla jokaisen nimikkeen varastosaldon kehitys. Tietylle viikolle kohdistuvat myyntitilaukset vähentävät saldoa, kun taas saapuvat ostotilaukset kasvattavat saldoa. FuturaPlan näyttää kun saldo laskee tilausrajan alapuolelle tai kun saldo alittaa varmuusvarastorajan.

Varaston arvo ja inventointi

Varaston, varastopaikan tai esimerkiksi tietyn nimikeryhmän realiaikainen varaston arvo on nähtävissä helposti ja nopeasti. Automaattisten varastotoimintojen lisäksi varaston saldoa voi muuttaa manuaalisesti tekemällä varastoon lisäyksen, poiston tai inventaarion.

varastonhallinta