varastonhallinta

Varastonhallinta

Varastonhallinta palvelee myyntiä, ostoa ja tuotantoa. Palvelutaso, toimitusvarmuus ja varasto voidaan tasapainottaa oikein, kun tarpeelliset myynnin, oston ja tuotannon tiedot ovat saatavilla. Materiaalihankinnat voidaan tehdä varastotilanne- tai tilausohjautuvasti. FuturaPlan auttaa optimoimaan varastotasot siten, että toimitusvarmuus ja oikea palvelutaso säilyvät. Nimikkeet sisältävät paljon eri perustietoja kuten hintayksikkö, ostohinta, laskentayksikkö, muuntokerroin, hankinta-aika ja hukkaprosentti.

Varasto-ohjautuvuus

Varasto-ohjautuville nimikkeille lasketaan varastovaraukset. Varauspäivä saadaan vähentämällä toimituspäivästä nimikekohtainen tarve-ennakko.

Tilausohjautuvuus

Materiaalivarausten laskennan yhteydessä luodaan tilausohjautuvista materiaaleista automaattisesti toimittajakohtaiset ostotilaukset. Varausten uudelleenlaskenta päivittää ostotilauksia niin kauan kun ne ovat avoimia. Tilaaminen muuttaa avoimen tilauksen lukituksi.

Riittävyystarkastelu

Riittävyystarkastelussa näkyy kunkin materiaalin viikoittainen saldo, jossa on otettu huomioon tilausvaraukset sekä tulevat ostotilaukset. Järjestelmästä näkee, kun saldo laskee tilausrajan alapuolelle tai kun saldo alittaa varmuusvarastorajan.

Varaston arvo ja inventointi

Varaston, varastopaikan tai esimerkiksi tietyn nimikeryhmän realiaikainen varaston arvo on nähtävissä helposti ja nopeasti. Automaattisten varastotoimintojen lisäksi varaston saldoa voi muuttaa manuaalisesti tekemällä varastoon lisäyksen, poiston tai inventaarion.

varastonhallinta