tuotannonohjaus ja työn suunnittelu

Tuotannonsuunnittelu ja tuotannonohjaus

Tuotantomoduulin avulla tehtaan tuotanto saadaan optimoitua parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.  Tuotannonohjaus tarjoaa työkalut mm. tuotannon suunnitteluun, osavalmistuksen ja kokoonpanon ohjaukseen, työpapereiden luontiin sekä tehtaan kuormituksen seurantaan. Ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön käyttötarpeen mukaan.

Tuotannonsuunnittelu nykyaikaisesti

FuturaPlan ERP tarjoaa viikkonäkymän, jossa suunnitellaan tehtaalta lähtevät kuormat. Kuormiin jako tehdään tarvittaessa kahdessa osassa, suunnitelma luodaan ennen tuotantoa ja muuttunut tilanne päivitetään lähettämöön jakelun suunnittelussa.

Suunnitelman jälkeen tuotannon läpi menevät komponentit saavat mm. kuormanumeron, joka kertoo tehtaalta lähtöpäivän. Tämä helpottaa tuotannon hallintaa ja seurantaa kaikilla käyttäjätasoilla.

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus jakaantuu osavalmistukseen ja kokoonpanoon. Osavalmistuksessa valmistetaan osia kokoonpanolinjojen tarpeisiin. Molempia ohjataan työjonojen ja tarvittaessa tilaseurannan eli viivakoodiluennan avulla.

Työjonot

Tuotannonohjaus näkymä työjonojen seurantaanTyöjonot toimivat hakumenetelmällä. Hakuehtoja käyttämällä saadaan haettua joustavasti valmistettavista komponenteista juuri halutut komponentit näytölle. Esimerkkejä hauista voisivat olla esimerkiksi ”Hae kaikki tänään sahattavat melamiini osat tai ”Hae kaikki kuorman 1605501 komponentit, jotka eivät vielä ole valmiina lähettämössä.

Haetuista komponenteista voidaan tulostaa erilaisia työpapereita, käyttää näyttöä sellaisenaan sähköisenä työjonona tai ohjata komponentit työstökoneelle. Myös erien luonti on mahdollista, jolloin erän valmistumista ja esimerkiksi työntekijän tehokkuutta voidaan seurata. Lisäksi tuotantoon voidaan määritellä visuaalisia näyttöjä, josta selviää esimerkiksi päivän tuotannolliset tavoitteet ja niiden täyttyminen. Myös jälleenmyyjälle voidaan antaa mahdollisuus seurata tuotannon edistymistä.

Tilaseuranta

Tuotannonohjaus ohjelmiston näkymä tilaseurantaanTilaseurannan avulla useastakin tuotantolinjasta koostuva tuotanto on mahdollista hallita siten, että lopputuotteet ovat oikeassa kuormassa oikeaan aikaan. Viivakoodiluentaa voidaan käyttää tuotannon alusta aina asennukseen asti, jolloin saadaan reaaliaikainen kuva tuotannon tilasta missä tahansa toimitusketjun vaiheessa. Täysin räätälöitävät työpisteet, linjat ja tilat mahdollistavat tilaseurannan oikeanlaajuisen käytön niin tuotannossa kuin lähetyksessäkin asiakkaan tarpeet huomioiden.

Työohjeet ja työstökoneiden ohjaus

Tuoterakenteeseen voidaan lisätä työohjeita, jotka näytetään sähköisesti tuotantolinjalla osan tullessa esimerkiksi kokoonpanopisteelle. Työohjeet voidaan myös räätälöidä rivikohtaisesti erikoisten tuotteiden valmistusta varten.

Työstökoneiden ohjaus on mahdollista tehdä aliohjelmakutsuina tai ohjelma voidaan tallentaa tuoterakenteeseen työohjeen tapaan erikoisia kappaleita valmistettaessa.

Tehtaan kuormitus

Tuotannonohjaus Tilaseuranta näkymä ohjelmistossaTuotannonohjaus mahdollistaa tuotannon kuormituksen tarkastelun linjan työpisteittäin. Kuormitus kertoo tehtaan eri tuotantolinjojen kuormituksen selkeän grafiikan avulla. Kuormitusta voidaan tarkastella päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Kuormituksen seurannalla tuotantoa voidaan lisäksi tasata siirtämällä tuotantoa toiselle linjalle tai toiseen ajankohtaan. Kapasiteettikalenterin avulla voidaan kirjata poikkeamat normaaleista viikkorytmeistä, jolloin tämä huomioidaan myös tehtaan kuormituksessa.