Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus

FuturaPlan ERP toiminnanohjausjärjestelmän avulla tuotanto saadaan optimoitua parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

1
6

Tehokkaampaa toimintaa

FuturaPlan ERP mahdollistaa tuotannon läpimenoaikojen lyhentämisen, sekä toimintavarmuuden parantamisen. Näin tehokkuus kasvaa ja kustannukset laskevat. Manuaaliseen työhön ja suunnitteluun käytetty aika vähenee ja resursseja vapautuu tuotannon ja ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Tuotantomoduulin hyödyt

Järjestelmän avulla saat selkeän yleisnäkymän tuotannostasi. Optimoi tuotantosi välttäen pullonkaulat ja kapasiteettivajeet. Tuotantomoduulin avulla yhdistät tuotantosi eri vaiheet yhdeksi läpinäkyväksi kokonaisuudeksi.

 

Hyödyt teollisuusyrityksille:

 • Tehokkaampi kapasiteetin käyttö
 • Lyhyemmät läpimenoajat
 • Laatuvirheiden minimointi
 • Älykkäämpi osa- ja kokoonpanovalmistuksen integrointi
 • Varaston arvon automaattinen ja älykäs hallinta
 • Vähemmän puutteita ja häiriöitä
 • Parempi suhde alihankkijoiden kanssa
 • Pienempi ylitöiden tarve
 • Tuotantosuunnittelukustannusten minimointi
 • Luotettavampi ja selkeämpi tiedonkulku sekä läpinäkyvyys
FuturaPlan ERP
12

Tuotantomoduulin toiminnallisuudet

Järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen, selkeän ja reaaliaikaisen yhteenvedon tuotannosta. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja se soveltuu kaikkien teollisuuden alojen käyttöön. Alla on listattu osa järjestelmän monipuolisista toiminnallisuuksista. Meille kaikki asiakkaat ovat kumppaneita, joten olemme tukenanne koko prosessissa aina määrityksistä tehtaan täysautomaatioon asti.

Visuaalinen ja helppokäyttöinen

 • Visuaalinen ja helppokäyttöinen tuotantokalenteri kapasiteetin hallintaan ja tuotannon vaiheiden etenemisen seurantaan
 • Tuotantoerien sijoittelu ”raahaa ja pudota”-periaatteella suoraan tuotantokalenterissa
 • Tuotantoerien tila näkyy helposti yhdellä silmäyksellä kalenterinäkymästä erien tilojen värien perusteella
 • Vapaa tilojen muokkaus ja valinta
eMarketeer markkinoinnin automaation edut
3

Selkeys helpottaa suunnittelua

 • Erän keston automaattinen laskenta tuotetietojen perusteella
 • Tuotannon aikatauluttaminen toimitusajan, materiaalien saatavuuden tai varastokapasiteetin perusteella
 • Työkustannuksen laskenta, resurssikohtaiset kalenterit ja työvuoromallit
 • Materiaali ja osakohtaiset varastosaldot ja hälytysrajat

Työnohjauksen automatisointi

 • Varastosaldot ja hälytysrajat
 • Työpapereiden luonti
 • Älykäs työjonojen hakumenetelmä
 • Työohjeet ja työstökoneiden ohjaus
 • Projektien hallinta
1
2

Tuotannon optimointi sarjoittamalla

Tuotannon valmistussarjat voidaan luoda helposti vaikkapa tietyn toimitusviikkovälin tilauksista rajaamalla sarjoitettavat tuotteet esimerkiksi tuoteryhmän mukaan.

Tämän jälkeen sarja voidaan lajitella halutun kriteerin mukaan tuotannon optimoimiseksi. Listasta on helppo valita sarjaan tulevat tuotteet kun näytöllä näkyy valitut kappaleet ja yksiköt yhteensä.

Tuotannon ja lähetysten integrointi ja optimointi

FuturaPlan ERP tarjoaa viikkonäkymän, jonka avulla voi suunnitella tehtaalta lähtevät kuormat. Kuormiin jako tehdään tarvittaessa kahdessa osassa, suunnitelma luodaan ennen tuotantoa ja muuttunut tilanne päivitetään lähettämöön jakelun suunnittelussa. Suunnitelman jälkeen tuotannon läpi menevät komponentit saavat muun muassa kuormanumeron, joka kertoo tehtaalta lähtöpäivän. Tämä helpottaa tuotannon hallintaa ja seurantaa kaikilla käyttäjätasoilla.

15
6

Tuotantoerien hallinta

FuturaPlan ERP mahdollistaa monipuolisen tuotantoerien hallinnan. Voit suunnitella tuotantoeriä päivä- ja viikkotasolla vapaasti vaikka kuukausiksi eteenpäin.

Tuotantoerien hallinta on helppoa kokonaisuutta visualisoivan tuotantokalenterin avulla. Tuotantoerien sijoittelu haluttuun ajankohtaan onnistuu helposti siirtämällä erä hiirellä haluttuun paikkaan. Erän kesto lasketaan automaattisesti tuotetietojen perusteella, mutta voit muuttaa kestoa myös siirtämällä hiirellä aloitus- ja lopetusaikaa.

Yksittäisen tuotantoerän sisältö näyttää havainnollisesti esimerkiksi mistä tilauksista tai tilauksen osista erä muodostuu. Lisäksi samassa näkymässä on esitetty selkeästi myös tuotantoerän kuormitus. Kuormitusta voidaan seurata vaikka eri tuotetyyppien ja työpisteiden työaikojen perusteella. Sopiva eräkoko ja sisältö on helppo määrittää kuormituksen perusteella.

Älykäs työjonojen ohjaus

Tilauksia ja valmistussarjoja voidaan viedä työjonoon. Työjono antaa havainnollisen näkymän tilauksen tai sarjan tilanteesta tehtaan tuotantoketjussa.

Työjonot toimivat hakumenetelmällä. Hakuehtoja käyttämällä saadaan haettua joustavasti valmistettavista komponenteista juuri halutut komponentit näytölle. Esimerkkejä hauista voisivat olla esimerkiksi ”Hae kaikki tänään sahattavat melamiini osat tai ”Hae kaikki kuorman 1605501 osat, jotka eivät vielä ole valmiina lähettämössä”.

1
4

Tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Haetuista komponenteista voidaan tulostaa erilaisia työpapereita, käyttää näyttöä sellaisenaan sähköisenä työjonona tai ohjata komponentit työstökoneelle. Myös erien luonti on mahdollista, jolloin erän valmistumista ja esimerkiksi työntekijän tehokkuutta voidaan seurata. Lisäksi tuotantoon voidaan määritellä visuaalisia näyttöjä, josta selviää esimerkiksi päivän tuotannolliset tavoitteet ja niiden täyttyminen. Myös jälleenmyyjälle voidaan antaa mahdollisuus seurata tuotannon edistymistä.

Tuotannon seuranta

Tuotantolinjoja voi hallita tilaseurannan avulla siten, että lopputuotteet ovat oikeassa kuormassa oikeaan aikaan.

Viivakoodiluentaa voidaan käyttää tuotannon alusta aina lähetykseen ja asennukseen asti, jolloin saadaan reaaliaikainen kuva tuotannon tilasta missä tahansa toimitusketjun vaiheessa.

Täysin räätälöitävät työpisteet, linjat ja tilat mahdollistavat tilaseurannan oikeanlaajuisen käytön niin tuotannossa kuin lähetyksessäkin asiakkaan tarpeet huomioiden.

10
5

Työohjeet ja työstökoneiden ohjaus

Tuoterakenteeseen voidaan lisätä työohjeita, jotka näytetään sähköisesti tuotantolinjalla osan tullessa esimerkiksi kokoonpanopisteelle. Työohjeet voidaan myös räätälöidä rivikohtaisesti erikoisten tuotteiden valmistusta varten.

Työstökoneiden ohjaus on mahdollista tehdä aliohjelmakutsuina tai ohjelma voidaan tallentaa tuoterakenteeseen työohjeen tapaan erikoisia kappaleita valmistettaessa.

Tehtaan kuormitus

Tuotannonohjaus mahdollistaa tuotannon kuormituksen tarkastelun linjan työpisteittäin. Kuormitus kertoo tehtaan eri tuotantolinjojen kuormituksen selkeän grafiikan avulla. Kuormitusta voidaan tarkastella päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Kuormituksen seurannalla tuotantoa voidaan lisäksi tasata siirtämällä tuotantoa toiselle linjalle tai toiseen ajankohtaan. Kapasiteettikalenterin avulla voidaan kirjata poikkeamat normaaleista viikkorytmeistä, jolloin tämä huomioidaan myös tehtaan kuormituksessa.

16
2

Ota yhteyttä:

050 553 1711

Olemme palveluksessasi

Yrityksemme vahva toimialaosaaminen varmistaa asiakkaallemme tarpeisiin sopivan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tunnemme hyvin PK-yrityksen toimintaympäristön sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton läpiviennin haasteet. Yhteistyö kanssamme on helppoa, sillä puhumme asiakkaidemme kanssa samaa kieltä.