FuturaPlan ERP mahdollistaa joustavan tuoterakenteen ja laskentasäännöt

Mitä jos pärjäisit 10 000 tuotteen sijasta 100:lla yleiskäyttöisellä osalla?

FuturaPlanin ytimenä toimii älykäs ja joustava tuoterakenne. Tuotteet voidaan muo­dos­taa yleiskäyttöisistä osista, joiden ominaisuudet ja rakenne määräytyvät esimerkiksi mittojen, painon tai vaikkapa tilavuuden perusteella. Voit lisäksi määritellä älykkäitä tuotteita, joiden rakenne muuttuu automaattisesti tuoteparametrien mukaan. Esimerkiksi oven saranoiden lukumäärä voi määräytyä oven korkeuden perusteella tai laatikon takasarjan osat voivat vaihtua leveyden mukaan. Vakiokokoisessa laatikossa käytetään vakiomittaista peltitakasarjaa ja erikoismittainen tehdään takasarja-adaptereista ja itse sahatusta levystä.

Tuoterakenteet

Tuoterakenteet

Joustavat ja dynaamiset rakenteet mahdollistavat helpon ja vaivattoman tuoterakenteiden luomisen ja ylläpidon.
Laskentasäännöt

Laskentasäännöt

Älykkäät laskentasäännöt tarjoavat lähes rajattomat mahdollisuudet tuotteiden määrittelyyn.
Paikkavaraukset

Paikkavaraukset

Paikkavarausten avulla voit luoda tuotteita, joiden osat määräytyvät vasta tilausvaiheessa tehtyjen valintojen perusteella.

Tuoterakenteiden tehokas hyödyntäminen

Tuotetiedot-moduuli tarjoaa joustavan tavan tuoterakenteiden tekoon. Tuotteen osista voidaan tehdä yleiskäyttöisiä, jolloin esimerkiksi samaa runkoa, hyllyä tai seinärakennetta voidaan käyttää kaikissa tuoteissa mitoista ja materiaaleista riippumatta. Tämä vähentää osien lukumäärää ja tuoterakenteiden ylläpitäminen helpottuu, kun muutokset voidaan tehdä keskitetysti vain yhdelle komponentille. Näin esimerkiksi erikoismittaisten tuotteiden hallinta sujuu joustavasti ilman erillisiä tuoterakenteita.

Tuoterakenteessa on mahdollisuus kertoa yleiskäyttöisen osan käyttötarkoitus kussakin rakenteessa. Näin tuotteen osia voidaan vaihtaa tai ottaa pois tilaustenkäsittelyssä. Esimerkiksi vasemman sivun materiaali ja väri voidaan helposti vaihtaa rivi tai tilauskohtaisesti. Osien ja nimikkeiden ominaisuuksia voidaan hallita tarvittaessa myös Python-skriptikielellä. Tämä mahdollistaa monimutkaisetkin poikkeukset ja säännöt tuoterakenteissa.

FuturaPlan ERP:in vakio-ominaisuutena on tuotteiden, osien ja nimikkeiden versionhallinta. Versionhallinta mahdollistaa nimikkeiden eri versioiden valmistuksen, hankinnan ja varastoinnin. Versionhallinta helpottaa myös tuotteiden päivittämistä, julkaisemista ja varastointia.

Kehittyneen tuotehallinnan ansiosta helposti ylläpidettävästä ja yleiskäyttöisestä tuoterakenteesta saadaan muodostettua monimutkainenkin tilaus nopeasti ja täysin automaattisesti. Automaattisuus vähentää inhimillisiä virheitä sekä lisää hankinnan ja tuotannon tehokkuutta. FuturaPlan ERP laskee myyntitilausten materiaalitarpeet tuoterakenteiden pohjalta varastoa ja ostoja varten sekä määrittää tuotannon kuormitusvaikutuksen työmäärän perusteella.

Työaika ja kuormitus

Tuotteen osille voidaan määritellä työajat komponenttikohtaisesti. Tuoterakenteen näkökulmasta työaika näkyy rakenteessa kuten muutkin komponentit. Tuotteen kokonaistyöaika koostuu sen sisältämien osien työajoista. Työaikojen perusteella voidaan ajoittaa ja ohjata tuotantoa sekä seurata tehtaan kuormitusta kuormitusryhmittäin.