Ostotilaukset

Järjestelmä muodostaa ostotilausehdotukset automaattisesti myyntitilauksista tai varastonimikkeistä riittävyystarkastelun perusteella.

Toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat mahdollistavat toimittajien kilpailuttamisen, jolloin voidaan alentaa muuttuvia kustannuksia ja varmistaa myytävien tuotteiden kilpailukyky.

1
9

Vapauta sidottua pääomaa

Varaston koko ja arvo voidaan optimoida hyödyntämällä tilausohjautuvia ostotilauksia. Tällöin haluttujen nimikkeiden tilausehdotukset muodostetaan alihankkijalle vasta myyntitilausten perusteella.

Automatisoi ostoja

Ostot voidaan automatisoida siten, että muodostettu tilausehdotus hyväksytään ja lähetetään sähköisesti toimittajan tietojärjestelmään. Toimittajille voidaan haluttaessa lähettää ostotilaukset kullekin toimittajalle määritellyllä tavalla, esimerkiksi PDF-dokumenttina, CSV- tai XML-tiedostona tai vaikkapa sähköpostina.

2
5

Tilaus- ja varasto-ohjautuvuus

Tilausohjautuville nimikkeille järjestelmä luo haluttaessa automaattisesti ostotilausehdotukset. Nimikkeille voidaan muodostaa ostotilauksia, jotka kohdistuvat joko suoraan tietylle myyntitilaukselle tai myyntilausten pohjalta lasketuille varastovarauksille.

Ostotilausehdotukset päivittyvät automaattisesti tilauksen muuttuessa niin kauan, kun ostotilauksia ei ole lähetetty toimittajalle. Ostotilauksia voidaan tehdä myös manuaalisesti tallentamalla ostotilaustiedot käsin. Järjestelmässä voidaan myös merkitä ostotilaus saapuneeksi ja tarkastaa ostolaskut.

Varastossa olevat nimikkeet tilataan varasto-ohjatuilla ostotilauksilla. Tilausehdotukset muodostetaan varaston riittävyystarkastelun pohjalta. Jos nimikkeitä on tilattu lisää, riittävyystarkastelu ottaa huomioon myös niiden vaikutuksen varastotilanteeseen.

Yhteinen rajapinta

Tiedonvälityksessä voidaan myös käyttää esimerkiksi organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa, EDI (Electronic Data Interchange). Yhtenäinen rajapinta mahdollistaa automaattisten ostojen tekemisen mahdollisimman monelta toimittajalta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Myös toimittajakohtaisten ratkaisujen tekeminen on mahdollista.

13
2

Ota yhteyttä:

050 553 1711

Olemme palveluksessasi

Yrityksemme vahva toimialaosaaminen varmistaa asiakkaallemme tarpeisiin sopivan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tunnemme hyvin PK-yrityksen toimintaympäristön sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton läpiviennin haasteet. Yhteistyö kanssamme on helppoa, sillä puhumme asiakkaidemme kanssa samaa kieltä.