ostotilukset

Ostotilaukset

FuturaPlan ERP muodostaa ostotilausehdotukset automaattisesti myyntitilauksista tai varastonimikkeistä riittävyystarkastelun perusteella. Toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat mahdollistavat toimittajien kilpailuttamisen, jolloin voidaan alentaa muuttuvia kustannuksia ja varmistaa myytävien tuotteiden kilpailukyky.

Tilaus- ja varasto-ohjautuvuus

Varaston koko ja arvo voidaan optimoida hyödyntämällä tilausohjautuvia ostotilauksia. Tällöin haluttujen nimikkeiden tilausehdotukset muodostetaan alihankkijalle vasta myyntitilausten perusteella.

Tilausohjautuville nimikkeille järjestelmä luo haluttaessa automaattisesti ostotilausehdotukset. Nimikkeille voidaan muodostaa ostotilauksia, jotka kohdistuvat joko suoraan tietylle myyntitilaukselle tai myyntilausten pohjalta lasketuille varastovarauksille. Ostotilausehdotukset päivittyvät automaattisesti tilauksen muuttuessa niin kauan, kun ostotilauksia ei ole lähetetty toimittajalle. Ostotilauksia voidaan tehdä myös manuaalisesti tallentamalla ostotilaustiedot käsin. Järjestelmässä voidaan myös merkitä ostotilaus saapuneeksi ja tarkastaa ostolaskut.

Varastossa olevat nimikkeet tilataan varasto-ohjatuilla ostotilauksilla. Tilausehdotukset muodostetaan varaston riittävyystarkastelun pohjalta. Jos nimikkeitä on tilattu lisää, riittävyystarkastelu ottaa huomioon myös niiden vaikutuksen varastotilanteeseen.

Ostojen automatisointi

Ostot voidaan automatisoida siten, että muodostettu tilausehdotus hyväksytään ja lähetetään sähköisesti toimittajan tietojärjestelmään. Toimittajille voidaan haluttaessa lähettää ostotilaukset kullekin toimittajalle määritellyllä tavalla, esimerkiksi PDF-dokumentti, CSV- tai XML-tiedosto tai vaikkapa sähköposti. Tiedonvälityksessä voidaan myös käyttää esimerkiksi organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa, EDI (Electronic Data Interchange). Yhtenäinen rajapinta mahdollistaa automaattisten ostojen tekemisen mahdollisimman monelta toimittajalta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Myös toimittajakohtaisten ratkaisujen tekeminen on mahdollista.

ostotilaukset