ostotilukset

Ostotilaukset

Ostotilausmoduuli muodostaa ostotilausehdotukset automaattisesti myyntitilauksista tai varastonimikkeistä riittävyystarkastelun perusteella. Toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat on mahdollista saada, jolloin toimittajien kilpailuttamisella voidaan alentaa muuttuvia kustannuksia tai ainakin varmistaa niiden kilpailukyky.

Tilausohjautuvat ostotilaukset

Varaston koko ja arvo voidaan minimoida käyttämällä tilausohjautuvia ostotilauksia. Haluttujen nimikkeiden kohdalla tilausehdotus alihankkijalle muodostetaan vasta kyseessä olevan nimikkeen sisältävästä myyntitilauksesta.

Varasto-ohjautuvat ostotilaukset

Varastonimikkeet tilataan varasto-ohjatuilla ostotilauksilla. Tilausehdotus muodostetaan varaston riittävyystarkastelun pohjalta.

Ostojen automatisointi

Ostot voidaan automatisoida siten, että muodostettu tilausehdotus hyväksytään ja lähetetään sähköisesti toimittajan tietojärjestelmään. Tiedonvälityksessä voidaan käyttää esimerkiksi organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa, EDI (Electronic Data Interchange). Yhtenäinen rajapinta (EDI) mahdollistaa automaattisten ostojen tekemisen mahdollisimman monelta toimittajalta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Myös toimittajakohtaisten
ratkaisujen tekeminen on mahdollista.

ostotilaukset