futuraplan-hinnoittelu

Hinnoittelu

FuturaPlan ERP:ssä tuotteiden ja nimikkeiden hinnoittelu tehdään hinnoittelumoduulissa. Hinnoittelussa voidaan hyödyntää useita yhtäaikaisia hinnastoja ja ohjelman laskemaa kustannus- ja suositushintaa.

Osto- ja myyntihinnastot

Hinnoittelussa voidaan käyttää useita yhtäaikaisia hinnastoja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toimittajakohtaiset ostohinnastot ja asiakaskohtaiset myyntihinnastot. Uusia hinnastoja voidaan luoda vanhan pohjalta esimerkiksi prosenttikorotuksella. Hinnoittelumoduuli laskee tuotteiden kustannus- ja suositushinnat, jolloin halutun myyntihinnan määrittäminen helpottuu.

Materiaalihinnoittelu

Perushinnan lisäksi tuotteelle voidaan antaa materiaaliin perustuva hinta. Esimerkiksi runkohinnoittelussa tämä vähentää tarvittavien nimikkeiden määrää merkittävästi ilman että selkeys ja hinnoittelu mahdollisuudet kärsivät.

Hintaryhmät

Hintaryhmähinnoittelussa luodaan kokoon perustuvia hintaryhmiä, jolloin esimerkiksi ovien hinnoittelu voidaan tehdä keskitetysti. Tämä helpottaa varsinkin hinnastojen muokkaamista. Hintaryhmään voidaan liittää hintaan vaikuttavia lisäominaisuuksia. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi ovien tapauksessa aukko-ovien hinnoitteluun. Tällöin umpi-,ristikko- ja lasiovelle saadaan eri hinnat ilman että nimikkeiden määrä kolminkertaistuu.

Excel-integraatio

Kaikki hinnastot voidaan viedä Microsoft Excel -taulukkolaskentaan muokattavaksi. Tällöin käytössä ovat kaikki taulukkolaskennan ominaisuudet.

futuraplan-hinnoittelu-kaavio