futuraplan-hinnoittelu

Hinnoittelu

FuturaPlan ERP:ssä tuotteiden ja nimikkeiden hinnoittelu voidaan tehdä sekä kustannus- että hinnastopohjaisesti. Hinnoittelussa voidaan hyödyntää useita eri hinnastoja ja ohjelman laskemaa kustannus- ja suositushintaa.

Osto- ja myyntihinnastot

Useat yhtäaikaiset hinnastot mahdollistavat muun muassa toimittajakohtaiset ostohinnastot ja asiakaskohtaiset myyntihinnastot. Esimerkiksi jälleenmyyjäkohtaiset ostoehtoprosentit ovat mahdollisia. Jälleenmyyjällä voi olla oletuksena olevan alennusprosentin lisäksi myös tuoteryhmäkohtaisia alennusprosentteja.

Uusia hinnastoja voidaan luoda kätevästi vanhan hinnaston pohjalta esimerkiksi prosenttikorotuksella. Hinnoittelumoduuli laskee tuotteiden kustannus- ja suositushinnat, jolloin halutun myyntihinnan määrittäminen helpottuu.

Materiaalihinnoittelu

Perushinnan lisäksi tuotteelle voidaan antaa materiaaliin perustuva hinta. Esimerkiksi runkohinnoittelussa tämä vähentää tarvittavien nimikkeiden määrää merkittävästi ilman että selkeys ja hinnoittelumahdollisuudet kärsivät.

Hintaryhmät

Hintaryhmähinnoittelussa luodaan kokoon perustuvia hintaryhmiä, jolloin esimerkiksi ovien hinnoittelu voidaan tehdä keskitetysti. Tämä helpottaa varsinkin hinnastojen muokkaamista. Hintaryhmään voidaan liittää hintaan vaikuttavia lisäominaisuuksia. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi ovien tapauksessa aukko-ovien hinnoitteluun. Tällöin umpi-, ristikko- ja lasiovelle saadaan eri hinnat ilman että nimikkeiden määrä kolminkertaistuu.

Excel-integraatio

Kaikki hinnastot voidaan viedä Excel -taulukkolaskentaan muokattavaksi. Tällöin käytössä ovat kaikki taulukkolaskennan ominaisuudet.

futuraplan-hinnoittelu-kaavio