Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Digitaalinen markkinointi tarjoaa yrityksille ja yhteisöille runsaasti uusia keinoja palvella asiakkaitaan paremmin ja lisätä myyntiä samanaikaisesti. Myynnistä ja markkinoinnista on tulossa entistä kohdennetumpaa ja automatisoidumpaa. Samalla teknologia vähentää huomattavasti rutiinitöiden määrää.

Asiakasviestintä voidaan kohdistaa yksilöllisemmin ottaen huomioon asiakkaan mieltymykset ja todelliset kiinnostuksen kohteet. Yleisesti ottaen digivallankumous muovaa suomalaisyritysten toimintamalleja ja menestymisen ehtoja. Suomalaiset yritykset sijoittuivat EuroStat 2012 –tutkimuksessa ykköseksi internetin käytössä, mutta esimerkiksi harva yritys hyödyntää vielä digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia tehokkaasti. Haasteet ovat suuria, mutta meillä on myös mahdollisuus tuottavuusloikkaan.

Parhaat digitaalisen markkinoinnin työvälineet tarjoavat liidien verifiointiin ja hoivaamiseen paljon mahdollisuuksia. Voit seurata prospektien kiinnostusta ja mahdollisia ostosignaaleja. Mihin prospekti reagoi ja miten? Voit tallettaa tietoja automaattisesti ostajan tietämystasosta ja käyttäytymisestä, esimerkiksi mitä artikkeleita hän on lukenut, oliko hän kiinnostunut kesätarjouksista, mikä on liidin kypsyysaste ja ostoherkkyys missäkin vaiheessa. Lisäksi voit automaattisesti tallettaa prospektin digitaalisia aktiviteetteja  ja profiloida liidejä tarkoituksenmukaisilla kriteereillä. Prospektit voidaan myös segmentoida ja lähettää heille personoituja uutiskirjeitä juuri heitä kulloinkin kiinnostavista asioista. Markkinointikampanjojen automatisointi tapahtumaohjauksineen ja ajastuksineen mahdollistaa hyväksi koettujen lähestymistapojen ja menetelmien vaivattoman toistamisen ja oikeanlaisen toiminnan markkinoinnin eri vaiheissa. Kohdennetut viestintä- ja markkinointitoimenpiteet ja palautteiden systemaattinen keräys ja käsittely yhdessä myyntimahdollisuuksien aktiivisen tunnistamisen kanssa tarjoavat hyvät menestymisen ainekset.

Digitaalisen markkinoinnin työkalut antavat myyntitiimille selvän kilpailuedun ja vastaavat tärkeisiin kysymyksiin:

  • Ketkä ovat kuumimmat liidit tällä hetkellä?
  • Millä verkkosivuilla prospekti vieraili?
  • Ketkä ovat aktiivisia Facebook sivuilla?
  • Mihin ja miten vastaanottajat reagoivat uutiskirjeissä?
  • Onko prospekti nyt verkkosivuilla?
  • Ketkä osallistuvat tapahtumiimme?
  • Mitä vastaajat sanoivat kyselyissämme ja arvioissamme?

Yleisesti ottaen monet vanhaan liiketoimintaympäristöön luodut toimintamallit tulisi muokata asiakaskeskeisemmiksi ja digitalisoida ne. Asiakastiedon tulisi tukea kaikkea tekemistä asiakasrajapinnassa kanavasta riippumatta. Digitaalisen markkinoinnin selkeinä etuina ovat kustannustehokkuus ja mahdollisuus kokeilla mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Iteratiivinen toiminta mahdollistaa hyvin onnistuneet ja tulokselliset uutiskirjeet, jotka täyttävät tavoitteensa. Lisäksi digitaalinen monikanavamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden reagoida myyntimahdollisuuksiin ja mahdollisiin puutteisiin reaaliaikaisesti. Kaiken kaikkiaan digitaalinen markkinointi auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kommunikoimaan prospektien ja asiakkaiden kanssa interaktiivisesti ja saamaan asiakkaiden tahtotila näkymään heidän omassa tarjonnassa mahdollisimman hyvin.

 

 

Rauno Uusitalo

Toimitusjohtaja

Leave a Comment