CRM-järjestelmä parantaa teollisuuden yritysten tulosta

Menestyäkseen nykypäivän kuluttajalähtöisillä markkinoilla teollisuuden yritysten on ajateltava muutakin kuin perinteistä massatuotantoa. Yritysten on sitouduttava palvelemaan asiakkaitaan henkilökohtaisesti – Tähän tarvitaan syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Teollisuuden CRM tarjoaa 360 asteen kokonaiskuvan asiakkaasta, jolloin on mahdollista tarjota sopivia ratkaisuja oikeaan hintaan.

CRM-järjestelmä auttaa lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaskokemusta. Teollisuuden CRM:n avulla sitoutat asiakkaita, toimittajia ja yhteistyökumppaneita koko tuotannon elinkaaren ajan luodaksesi kokonaisvaltaisen ja yhdenmukaisen kokemuksen. Saat asiakkaistasi hyvän kokonaiskuvan ja voit siten kehittää asiakkuuksia paremmin sekä luoda asiakaskeskeisen kulttuurin.

Mikä on paras tapa sisällyttää asiakaslähtöisyys liiketoimintaprosessien kaikkiin osa-alueisiin?

Kuusi yleistä CRM-järjestelmän hyötyä:

  • Parempi tiedon laatu. Yritykset tallentavat tietoja monissa muodoissa ja useista lähteistä, kuten laitteista, sovelluksista ja tietokannoista. CRM-järjestelmä voi tallentaa kaikki tärkeimmät myynti- ja asiakastietosi yhteen kätevään paikkaan.
  • Lisääntynyt ketteryys. Nopeus ja tarkkuus ovat tärkeitä vaikeita liiketoimintapäätöksiä tehdessä.  Yritysten on saatava nopeasti ajantasaisia tietoja liiketoiminnasta. CRM-työkalut auttavat tiedon hallitsemisessa ja prosessoimisessa huomattavasti laajemmin kuin kankeat excel listat. Ketterää liiketoimintaa tukee pääsy pilvessä olevaan järjestelmään liikkeellä ollessasi. CRM-järjestelmä helpottaa, nopeuttaa ja yhtenäistää viestintää sekä parantaa asiakaskokemusta.
  • Henkilökohtaista viestintää ja yksinkertaistettuja myyntiprosesseja. CRM-järjestelmä on rakennettu myyntiä ja asiakaspalvelua ajatellen. Siksi se helpottaa viestintää asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa.  Järjestelmän mahdollistama viestinnän automaattinen personointi parantaa henkilökohtaisuutta ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. CRM-järjestelmä tukee myös myyjiä vaiheittaisten myyntioppaiden ja myyntiputkien avulla.
  • Älykäs automaatio. Sen lisäksi, että CRM-järjestelmä helpottaa liiketoimintaprosesseja, sitä voidaan käyttää myös liiketoimintaprosessien automatisointiin. Tietoa ja dataa luodaan joka päivä lukematon määrä. Tiedon valtavan määrän takia ihmisen on mahdotonta kerätä, analysoida, ymmärtää ja toteuttaa datalähtöisiä päätöksiä ilman älykkään automaation apua. CRM, joka mahdollistaa älykkään automaation voi auttaa yritystäsi automatisoimaan keskeisiä prosesseja, jotta voit karsia kuluja ja kasvattaa tulosta.
  • Integrointi ja liitettävyys. Integroidun CRM-järjestelmän ansiosta tieto kulkee saumattomasti useiden järjestelmien ja toimipisteiden välillä. Toimiva CRM-järjestelmä on helppo integroida esimerkiksi taloushallinnon ohjelmiin tai tuotannonohjauksen ohjelmistoratkaisuihin.

 

CRM

Varaa aika ilmaiselle CRM esittelylle tästä.

 

Teollisuuden (CRM) asiakkuudenhallinta

Pullonkaulojen vähentäminen, B2B-suhteiden ylläpitäminen ja toimitusketjun virtaviivaistaminen ovat teollisuusyritysten tärkeimpiä prioriteettejä.

CRM-järjestelmä tehostaa operatiivista toimintaasi tukemalla markkinoinnin, myynnin ja palveluprosessien yhdenmukaistamista ja automatisointia. Helppokäyttöisen CRM ratkaisun näytöt ovat selkeät ja kaikki paljon käytetyt toiminnot ovat maksimissaan kahden klikkauksen päässä.

Yhteydenpito asiakkaisiin tehostuu kun uutiskirjeet, tilausvahvistukset, sopimukset ja muut asiakirjat voi tehdä nopeasti hyödyntämällä valmiita teollisuuden dokumentti- ja sähköpostipohjia. CRM auttaa luomaan tarjoukset helposti ja nopeasti. Teollisuuden CRM ratkaisun avulla myös tarjousten seuraaminen ja eri tarjousversioiden ja tarjousvaihtoehtojen hallinta on helppoa.

 

Paranna tuotteen laatua

Yksi ainutlaatuisista tavoista, joilla teollisuuden yritykset voivat hyötyä CRM-ohjelmistosta, on kyky parantaa tuotteita. CRM tarjoaa suoran linkin asiakkaisiisi, mikä parantaa yrityksesi ja asiakkaidesi välisen kommunikoinnin johdonmukaisuutta.

Asiakkaiden palaute (positiivinen arvostelu, negatiivinen arvostelu, palvelupyynnöt ja reklamaatiot) voidaan tallettaa yrityksen yhteiseen tietokantaan, jonka pohjalta voidaan luoda monipuolisia raportteja tuotteen tilanteesta asiakkaiden näkökulmasta.

Asiakkaiden palautteen analysointi ja syvällinen hyödyntäminen prosessien kehittämisessä auttaa parantamaan tuotantoa ja asiakastyytyväisyyttä.

Tarkemmat ennusteet tulevaisuudesta

CRM auttaa myyntitiimiäsi ennustamaan tulevaa myynnin kasvua mahdollisten kauppojen perusteella. Parempi ymmärrys kaikista mahdollisista tarjouksistasi tarkoittaa, että ymmärrät nykyisen tuotantotilanteesi sekä osaat ennustaa tulevaisuuden tilauksia tarkemmin.

CRM-järjestelmä tarjoaa sinulle reaaliaikaisen ennusteen tulevista myynneistä. Näiden tietojen perusteella voit suunnitella tuotantosi paremmin, ostaa älykkäämmin sekä jakaa resursseja jopa ennen asiakkaan tilausta.

Tarkemman tuotannonsuunnittelun ansiosta pysyt ajan tasalla ja kykenet ennakoimaan, mikä sujuvoittaa tuotantoa ja auttaa tekemään enemmän kauppoja.

 

CRM

Opi teollisuuden CRM-järjestelmän hyödyistä ilmaisessa esittelyssä.

 

Teollisuuden (CRM) asiakkuudenhallinta

 

Parempi toimitusketjun näkyvyys

Älykkäällä toimitusketjulla tarkoitetaan sujuvaa järjestelmäkokonaisuutta, joka hyödyntää sekä tuotannonohjaukseen tarkoitetun ERP:n että asiakkuudenhallinnan CRM-järjestelmän integraatioita kokonaiskuvan ymmärtämisen mahdollistamiseksi. Molempien järjestelmien tieto toiminnasta, varastoista, tilauksista, ja jakelusta mahdollistavat paremman toimitusketjun hallinnan.

Tällaisen näkyvyyden ansiosta teollisuuden yritykset pystyvät paremmin hallitsemaan tuotantoaikatauluja ja varastotasoja, jotta ostot ja hankinnat voivat olla virtaviivaisempia.

 

Reaaliaikainen tieto tilauksista

Kokonaisprosessin läpinäkyvyys tekee toimitusprosessista selkeää ja tukee asiakkaiden ymmärrystä tilauksien tilasta. Aktiivinen ja reaaliaikainen kommunikointi tuotannon tilasta yrityksen sisällä sekä yrityksen ulkopuolelle minimoi häiriöiden negatiivista vaikutusta. Asiakaskeskeiset yritykset voivat näin lisätä asiakastyytyväisyyttä, läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta.

”Tieto tilauksien tilasta yrityksen sisällä ja oikeanlainen viestintä tilanteesta yrityksen ulkopuolelle parantaa luottamusta prosesseihin. ”

Kuljetusliikkeiltä ja varastoilta saadut tiedot voidaan helposti sisällyttää CRM-tietokantaan, joka puolestaan virtaviivaistaa viestintää ja automatisoi työnkulkuja nopeutta ja tehokkuutta varten.

 

Tehokkaampi tarjousprosessi

Teollisuuden yritykset ovat monimutkaisia ​​organisaatioita, joiden tarjousprosessit ovat vieläkin monimutkaisempia. Täysin integroitu CRM-järjestelmä voi tuoda nopeasti teknisiä tietoja tarjouksiin ja auttaa myyjiä luomaan räätälöityjä tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

CRM auttaa pitämään myyntitiimit ajan tasalla uusimmista hinnoista ja tuotteiden saatavuudesta.

Reaaliaikaiset tiedot hinnoista ja saatavuudesta voidaan päivittää välittömästi netin välityksellä, jotta jokaisella myyjällä on ajantasaiset tiedot tarjousten tekemiseksi ja kommunikaation sujuvoittamiseksi.

 

CRM

Opi automatisoimaan prosessejasi ilmaisen etäkoulutuksen avulla.

 

CRM-järjestelmän rooli

Investointi oikeaan CRM-järjestelmään auttaa sinua edistämään yrityksesi pitkäaikaista menestystä digitaalisen järjestelmän tuoman tehokkuuden turvin. DB-Manager Oy on liki 40 vuoden ajan auttanut yrityksiä ja organisaatioita menestymään teollisuuden CRM-järjestelmillä.

CRM on ketterän yrityksen työkalu, jota voidaan mukauttaa yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Se on loistava työkalu, jonka avulla teollisuuden yritykset voivat automatisoida toimintaa, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kasvattaa voittoja.

Pysy tahdissa tämän päivän nopeasti muuttuvassa teollisuusympäristössä ottamalla käyttöön luotettava CRM-järjestelmä.

Ossi Harmaala

Tehdään yhdessä digiloikka! Mottoni yhteistyölle on asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys.