Asiakasohjautuvan tuotannon (MTO) 5 trendiä vuodelle 2022

Teollisuusyritykset toimivat nopeatempoisessa ympäristössä, jossa uudet trendit ja asiakkaiden muuttuvat mieltymykset määrittelevät tulevaisuuden. Yritysten on pysyttävä näiden muutosten tahdissa ja hyödynnettävä niitä, tai on vaara jäädä jälkeen.

Useat päällekkäiset trendit muokkaavat teollisuuden kilpailutilannetta, ja tuotantoyrityksillä on edessään iso kysymys. Taisteletko aaltoa vastaan vai tuletko hyödyntämään uusia trendejä yrityksesi menestyksen takaamiseksi? Alla olemme listanneet viisi asiakasohjautuvan tuotannon trendiä vuodelle 2022:

1. Massaräätälöinti

Massaräätälöinti on toimintatapa, jossa tavoitteena on tuottaa juuri kuluttajan haluama tuote ja samalla hyödyntää mittakaavaetuja. Massaräätälöinnin vaatimat kyvykkyydet ovat erilaisia verrattuna perinteiseen massatuotantoon.  Massaräätälöinti on usein mahdollista vain toimivalla IT-Järjestelmällä. Järjestelmän tulee voida hallita tilaukseen liittyviä prosesseja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

2. Hukan vähentäminen Lean-tuotannon avulla

Merkittävä osa tuotannonyritysten toiminnoista tuottaa hukkaa tai jätettä. Tekniikoiden kuten Lean-tuotannon hyödyntäminen voi auttaa kontrolloimaan hukan määrää, joka taas auttaa kulutason hallinnassa ja kannattavuuden kasvattamisessa.

3. Amazon-efekti

B2B asiakkaat odottavat samaa ostokokemusta kuin kuluttajat. He haluavat tutkia ja muokata tuotteidensa ominaisuuksia vapaasti. Myös toimitusaikojen ja toimitusten läpinäkyvyys ja seuraaminen on tärkeää. Vain teknologiaedistyneet tuotantoyritykset voivat tarjota tämän tasoista itsepalvelua ja läpinäkyvyyttä asiakkailleen.

4. Globalisaatio

Globalisaatio voi kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden määrää ja markkinaosuutta, mutta se lisää myös kilpailua. Suomalaiset teollisuusyritykset eivät välttämättä kilpaile vain kotimaisten yritysten kanssa, vaan kilpailukentäksi voidaan laskea usein koko Euroopan sisämarkkina.

5. Teollisuuden digitaalinen murros

Neljäs teollinen vallankumous on jo alkanut, ja digitalisaation ansiosta on mahdollista luoda älykkäitä järjestelmiä ja verkkoon liitettyjä tuotteita. Digitaalisten ratkaisujen avulla on mahdollista tuottaa merkittävää lisäarvoa. Menestyvimmät tuotantoyritykset investoivat merkittävästi uusiin teknologioihin, joidenka avulla kilpailutilanne sekä tuottavuus ja tehokkuus paranevat.

 

Haluatko jutella lisää tuotantoyrityksiin kohdistuvista trendeistä? Varaa aika ilmaiselle palaverille tästä.

 

Toiminnanohjausjärjestelmä menestyksen mahdollistajana

Näihin muutoksiin reagoiminen edellyttää näkyvyyttä ja älykkyyttä koko yrityksesi arvoketjussa. Onneksi toimiva ERP-järjestelmä mahdollistaa juurikin sen. Tämä artikkeli auttaa asiakasohjautuvia yrityksiä valitsemaan ERP-ratkaisun, jonka avulla:

 • Tehosta päivittäistä toimintaa
 • Parannat asiakaskokemusta
 • Kasvatat kannattavuutta

 

Tehosta päivittäistä toimintaa

Tuotantoyritysten kilpailu on kovaa, ja siksi onkin järkevää sijoittaa päivittäistä toimintaa tehostaviin ratkaisuihin.

Yrityksesi tarvitsee selkeän kuvan kapasiteetistasi sekä tarkat laskelmat kuormituksesta, jotta voit sopia asiakkaasi kanssa toimitusajat, jotka pitävät. Menestyäksesi tarvitset toiminnanohjausjärjestelmän, joka:

 • Yksinkertaistaa tuotannonsuunnittelua
 • Tarjoaa läpinäkyvyyttä ja visuaalista tietoa tuotannon kapasiteetista
 • Tehostaa toimintaa läpimenoaikoja parantavilla ratkaisuilla


Tuotannonsuunnittelu ja aikataulutus

Optimoi tuotantosi välttäen pullonkaulat ja kapasiteettivajeet. Hallitse tuotantoasi järjestelmällä, joka mahdollistaa tuotannon läpimenoaikojen lyhentämisen, sekä toimintavarmuuden parantamisen. Aikatauluta tuotanto toimitusajan, materiaalien saatavuuden tai varastokapasiteetin perusteella ja anna järjestelmän laskea erien kesto automaattisesti tuotetietojen perusteella. Näin tehokkuus kasvaa ja kustannukset laskevat.

Tuotannon seuranta

Usein sinulla on useita tilauksia tuotannossa kerralla. Toimitusaikojen realistisen seurannan ja ennakoimisen mahdollistamiseksi tarvitset reaaliaikaista tietoa jokaisesta tilauksesta. Valitse ERP-järjestelmä, joka näyttää kuinka yksittäiset tilaukset kulkevat tehtaan läpi. Toimiva järjestelmä antaa tietoa laitteiden kapasiteetista ja käytöstä. Tämän tiedon pohjalta voit ratkaista ongelmia ja hallita työjonoja sekä tuotantoketjuja.

Tuottavuus ja innovaatio

Valitse ERP-ratkaisu, joka auttaa ihmisiä olemaan tuottavampia. Tarvitset helppokäyttöisen käyttöliittymän, automaattiset työjonot ja erityisesti järjestelmän joustavaa muokkautuvuutta yrityskohtaisiin erityistarpeisiin. Innovatiivinen tuotehallinta mahdollistaa monitasoiset tuoterakenteet, tuoterakenteiden joustavan mukautumisen sekä integraatiot käyttämiisi CAD-pohjaisiin suunnittelutyökaluihin. Paikkavarauksien avulla voit mukauttaa ja räätälöidä tuotteitasi asiakkaidesi halujen ja tarpeiden pohjalta nopeasti ja vaivattomasti.

 

Haluatko nähdä miten toimialasi yritykset menestyvät ratkaisujemme avulla? Tutustu referensseihimme täältä.

 

Asiakaskokemuksen parantaminen

Menestyvien tuotantoyritysten johtajat ymmärtävät asiakkaiden korkeat odotukset. Asiakkaat haluavat helpon ja vaivattoman ostokokemuksen. Jotta voit vastata asiakkaiden vaatimuksiin, tarvitset toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla voit kehittää ja hallita asiakaskokemusta. Järjestelmässäsi on hyvä olla seuraavia ominaisuuksia:

Asiakkuudenhallinta

Etsi ERP-ratkaisu, joka integroi CRM-ominaisuudet ja tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän jokaisesta asiakassuhteesta. Tällä tavalla voit asettaa asiakkaan yrityksesi keskipisteeseen ja mahdollistaa helpon pääsyn yritystietoihin, jotta voit vastata tehokkaasti pyyntöihin ja kyselyihin.

Lisäarvoratkaisut

Monipuoliset lisäarvoratkaisut mahdollistavat tiedon saumattoman kulkemisen eri järjestelmien välillä. Valitse ERP ratkaisu, joka on integroitu käyttämiisi suunnitteluohjelmiin sekä muihin yrityksellesi olennaisiin järjestelmiin. Integroi tuotekehitys ja tuotanto joustavasti ja helposti. Valitse järjestelmä, joka mahdollistaa joustavien tuoterakenteiden hallinnan. Päätä myymillesi tuotteille raja-arvot, ja anna järjestelmän hoitaa loput.

Kustomoitu verkkokauppa

Vastaa Amazon-efektiin ERP-järjestelmällä, jonka avulla voit ylläpitää yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin kustomoitua verkkokauppaa. Anna asiakkaallesi kontrollia ostoprosessista, ja mahdollisuus määrittää, tehdä ja seurata tilauksia. Hallitse yrityksesi yksilöllisiä tuoterakenteita, ja tuo ne suoraan verkkokauppaan. Saat myös käsityksen asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, joten voit muokata tarjoustasi tai pyytää myyntitiimiäsi edistämään asiakassuhdetta verkkokaupan ulkopuolella.

 

Jos etsit kohdennettuja ratkaisuja asiakaskokemuksen parantamiseen, voit tutustua asiakkuudenhallintajärjestelmäämme ja markkinoinnin automaatioratkaisuumme.

 

Paranna kannattavuutta

Kannattavuuden parantaminen on yleensä lähtökohtana yritysten prosessien uudistamisessa. Asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa kannattavuuden ja kannattavan kasvun mahdollistaminen ovat erittäin tärkeitä – ja yksi tärkeimmistä kannattavuutta parantavista ratkaisuista on tehokas kulujen hallinta.

Tarkka ja ketterä tarjoustyökalu

Räätälöidyn tuotteen tai projektikokonaisuuden hinnoittelu ei ole helppoa. Liian korkea hinta saattaa karkottaa asiakkaan kilpailijoille. Liian matala hinta saattaa taas tehdä liiketoiminnasta kannattamatonta. Pahimmassa tilanteessa väärän tai puutteellisen tiedon pohjalta tehty tarjous saattaa johtaa tilanteeseen, jossa projektin kulut ylittävät tulot. Jos ERP-järjestelmässäsi on mahdollisuus hinnoitella räätälöityjä tuotteita, mahdollisesti jopa ilman varastosaldoja, – voit luoda tarkkoja tarjouksia voittaaksesi lisää kauppoja ja maksimoidaksesi kannattavuutesi.

Toimitusketjun integrointi

Asiakasohjautuvassa tuotannossa tuotteiden valmistus aloitetaan usein asiakkaan tilauksen jälkeen. Tämän takia varastonhallinta on tärkeää. Toimitusketjusi integroivan ERP-ratkaisun avulla voit hankkia nopeasti raaka-aineita ja osia – Näin voit optimoida varastosi arvon ja vapauttaa sidottua pääomaa.

Pienten tuotantomäärien optimointi

Hallitaksesi pienerien tuotantokustannuksia, valitse ERP ratkaisu, jonka avulla voit

 • Tunnistaa ja korjata laatuongelmat nopeasti tuotannon aikana
 • Välttää virheiden takia syntyviä ylimääräisiä kuluja ja tuotantoresurssien hukkaa
 • Tunnistaa mahdollisuuksia tehostaa tuotantoa

 

Järjestelmähankkeen lähtökohtana on kannattavuuden kasvattaminen. Varaa aika ilmaiseen palaveriin, jossa voimme määritellä tarpeet yhdessä!

 

Moderni ja joustava tuotanto

Liiketoimintaprosessien digitalisointi ja automatisointi auttaa tuotantoyrityksiä ymmärtämään päivittäisen toiminnan tilaa, vähentämään virheitä sekä tehostamaan toimintaa. Dataohjautuva päätöksenteko antaa hyvät eväät älykkäille liiketoimintaa kehittäville päätöksille. Toimivan järjestelmän avulla voit optimoida asiakaskokemusta, tehostaa tuotantoa ja parantaa kannattavuutta.

Digitaalisuus luo myös perustaa tulevaisuudelle – mahdollistamalla uusimpien teknologioiden hyödyntämisen liiketoiminnassasi:

 • Esineiden internet (IoT) – Lisätietoa tuotantoprosesseista
 • Tekoälypohjainen analytiikka – Tietoon perustuvia päätöksiä
 • Reaaliaikainen tiedon liike ja pilvipohjainen toimitusketjun yhdistäminen  – Reaaliaikaiset hintatiedot ja myyntiprosessien automatisointi

 

Toiminnanohjausjärjestelmän rooli

Investointi oikeaan ERP-järjestelmään auttaa sinua edistämään yrityksesi pitkäaikaista menestystä digitaalisen järjestelmän tuoman tehokkuuden turvin. DB-Manager Oy:llä on liki 40 vuoden kokemus teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmistä. Toisin kuin muut geneeriset ERP-ratkaisut, rakensimme FuturaPlan ERP:n sopimaan tuotantoyritysten toimintatapoihin. Joustava toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksesi menestykseen johtaneiden prosessien vahvistamisen ja kehittämisen digitalisaation avulla. Järjestelmä integroituu myös muihin ratkaisuihin ja se tarjoaa uudentasoista älyä, tietoa ja tuloksia.

Ossi Harmaala

Tehdään yhdessä digiloikka! Mottoni yhteistyölle on asiakaslähtöisyys, asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisyys.