SuperOffice 7.1 päivitys saatavilla

Posted · Add Comment

SuperOffice 7 toi uusia toiminnallisuuksia, joilla parannettiin asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Muutoksilla tähdättiin myyjien työn helpottamiseen ja auttamiseen. Lisäksi koko järjestelmän ilme muutettiin ja käyttäjäkokemusta parannettiin. Muutokset on tehty käyttäjäpalautteen perusteella.

Seiskaversion suurimmat muutokset liittyivät myynnin hallintaan ja valintatyökaluun.

Myynnin hallinta

Myynti näkyy erillisenä toimintakorttina kuten yritykset ja kalenterikin. Voit linkittää dokumentteja ja toimintoja yksittäiseen myyntiin samoin kuin projekteissa tai yrityksissä. Tämän muutoksen myötä on helpompi seurata, mitä erillisiä toimintoja kuhunkin myyntiin liittyy sekä suunnitella kyseiseen myyntiin liittyvää tehtävälistaa myös tulevaisuuteen. Joskus asiakas saattaa lykätä ostopäätöstä määräajaksi. Silloin voit asettaa myyntisi ”lykätty” tilaan ja merkitä, milloin asiaan kannattaa palata seuraavan kerran. SuperOffice muistuttaa sinua, kun määräaika on kulunut.

Myyntiprosessia tuetaan Myyntiopas toiminnallisuudella. Voit määrittää SuperOfficeen myynnin eri vaiheet ja linkittää vaiheisiin mitä toimintoja ja dokumenttipohjia kuhunkin vaiheeseen liittyy. SuperOffice muistuttaa myyntiprosessin kulusta ja toimii siten apuna myyntityössä.

Valintatyökalun uudet mahdollisuudet

SuperOffice 7 valintatyökalu pystyy tekemään hakuja kaikkialta SuperOfficesta. Voit tehdä hakuja myynneistä, projekteista, seurannoista, dokumenteista tai sähköposteista. Tässä muutama esimerkki, miten uutta valintatyökalua voi hyödyntää:

  • Myyntijohtaja haluaa nähdä kaikki avoimet myyntikeissit, joiden arvo on yli 5000€ ja joiden sulkeutumispäivä on arvioitu olevan ensi kuussa.
  • Myyjä haluaa listan kaikista omista avoimista myynneistä, joihin ei ole lisätty mitään seuranta-aktiviteettia
  • Myyjä haluaa listan asiakkaista, joita ei ole kontaktoitu viimeisen puolen vuoden aikana
  • Myyjä haluaa tehdä soittolistan, johon on valittu tietyn toimialan yritykset Helsingistä
  • Projektipäällikkö haluaa nähdä kaikki hänen avoimet projektinsa
  • Konsultti haluaa nähdä kaikki projektit, joissa hän on jäsenenä

Nyt 7.1 versiossa käyttökokemusta ja toiminnallisuuksia on edelleen parannettu. Ohessa 7.1 versiopäivityksen isoimmat vaikutukset:

Projektiopas toiminto lisätty

Seiskaversion käyttäjille tuttu myyntiopas toiminto on otettu käyttöön myös projektiosiossa. Kuten myyntioppaassa, myös projektinoppaan avulla käyttäjä voi ohjata projektin etenemistä määrittelemällä projektille vaiheet ja vaiheiden sisältämät toiminnot sekä dokumenttipohjat. Oppaan avulla yhtenäistät yrityksen projektikäytäntöjä ja varmistat, että kaikilla on mahdollisuus noudattaa määritettyjä toimintatapoja.

Myyntiprosessin seurantaa parannettu

Myyntiputken toimintaa on täydennetty Sales Stakeholder ominaisuudella. Tämä näkyy uutena välilehtenä myyntikortissa. Usein myyntiprosessiin osallistuu useita eri ihmisiä tai vastuurooleja alihankkijoista ja partnereista päätöksentekijöihin asti. Sales Stakeholder ominaisuuden avulla voit helposti seurata jälkeenpäinkin, ketkä kaikki ovat liittyneet eri myynteihin.

Uusi Mail link

Tämän uudistuksen myötä, sähköpostin arkistointi SuperOfficeen onnistuu suoraan Outlookista eikä näyttö enää hyppää Outlookista SuperOfficeen. Näin työskentelyprosessi ja käyttökokemus on miellyttävämpi. Lisäksi www-käyttöliittymän käyttäjät huomaavat selainkohtaisia parannuksia.

eMarketing työkalu on saanut uudistuksia

SuperOffice 7 päivityksen yhteydessä julkaistu eMarketing on erikseen hankittavissa oleva lisäosa sähköpostimarkkinointiin. Työskentelyprosessia on muutettu vastaamaan enemmän todellista työkalun käyttämistä. Eli työskentely lähtee liikkeelle eMarketing kampanjan suunnittelusta ja sitten vasta myöhemmin voidaan edetä viestien lähettämiseen. Lisäksi käyttöä on parannettu uusilla toiminnallisuuksilla. Esimerkiksi nyt on halutessasi mahdollista, että viestin vastaanottajan klikatessa linkkiä, SuperOffice tekee automaattisesti merkinnän vastuumyyjän kalenteriin. Uudessa versiossa on myös mahdollisuus nähdä kampanjan tulokset visualisoituna.

Suosittelemme SuperOffice 7.1 päivitystä. Siten saat kaikki uudet toiminnot käyttöösi myyntityötä vauhdittamaan ja tukemaan.

Lue lisää SuperOffice 7 -sivuilta.