Myyntiprosessi konkreettisiksi työtehtäviksi

Posted · 3 Comments

Myyntiprosessia voidaan kuvata tapahtumasarjana ostajan ja myyjän välillä. Tuotteesta tai palvelusta riippuen myyntiprosessi voi kestää muutamista minuuteista jopa vuosiin. Jokainen yritys suunnittelee myyntiprosessin omista tarpeista ja lähtökohdista. Usein parasta tulosta tekevät yritykset ovat kuvanneet myyntiprosessinsa hyvin selkeästi, jolloin sitä on helppo noudattaa ja johtaa.

Jokaisella yrityksellä on oma tapansa myydä ja myyntitapahtumaan liittyy usein erilaisia vaiheita. Näitä vaiheita voivat olla ensikontakti, tarpeiden määrittely, tarjousvaihe ja sopimusneuvottelu. Usein vaiheesiin liittyy paljon kommunikointia mm. sähköpostien ja dokumenttien muodossa. Lisäksi tietyillä dokumenteilla on aina selkeä paikkansa myyntiprosessin eri vaiheissa. Kiireen keskellä voi helposti jokin tärkeistä dokumenteista unohtua välistä tai dokumenttipohjan etsintään kuluu turhaan arvokasta työaikaa.

SuperOfficen myyntiopas-toiminnon avulla myyntiprosessi on mahdollista konkretisoida selkeiksi työtehtäviksi yksittäiseen myyntitapahtumaan liittyen. Myyntimerkinnän eri vaiheisiin voidaan kytkeä toimintoja ja asiakirjoja. Alla olevassa kuvassa on esimerkki lisenssimyynnistä, jossa myyntimerkintä koostuu kahdesta päävaiheesta: Tarjous lähetetty ja Suullinen hyväksyntä. Tarjous lähetetty -vaiheeseen on kytketty tehtävä tarjouksen tiedustelusta ja itse tarjousdokumentti. Suullinen hyväksyntä -vaiheessa myyntiopas opastaa myyjää tekemään tilausvahvistuksen, lisenssitilauksen ja laskutusohjeen.

(kuva suurenee klikkaamalla)

Kun tarjouksesta on tehty myyntimerkintä, se siirtyy automaattisesti myyjän myyntiputkeen. Myyntijohto saa raportin jokaisen myyjän myyntiputken tilasta: asiakas, myyntilaji, ennustetut eurot ja toteutumisaika. Jokainen myyjä näkee päivittäin oman listan aukiolevista myynneistä ja seuraavan kontaktointipäivän. SuperOffice muistuttaa jos yhteydenotto unohtuu määräaikaan mennessä.

SuperOffice mahdollistaa myyntiprosessin suunnittelemisen etukäteen ja automatisoi triviaalit tehtävät. SuperOffice ei kuitenkaan pakota seuraamaan myyntiprosessia orjallisesti. Jos kauppa syntyy heti ilman välivaiheita voi myyntimerkinnän kuitata suoraan valmiiksi ja suorittaa vain myyntitapahtuman viimeiset vaiheet.

Myyntioppaan avulla erityyppisiä myyntitapahtumia on helpompi hallita erityisesti silloin kun sama henkilö myy eri tuotteita tai palveluita joissa myyntiprosessiin kuuluvat tapahtumat eroavat merkittävästi toisistaan.

Onko myyntiprosessinne kuvattu selkeästi?

Millaisia aputyökaluja sinulla on käytössäsi myyntiprosessin tukemiseen ja automatisointiin?