CRM myynnin ja asiakkuuksien hallintaan

SuperOffice CRM on helppokäyttöinen ja kattava CRM järjestelmä pk-yritykselle. SuperOfficessa on selkeät näytöt ja kaikki paljon käytetyt toiminnot ovat maksimissaan kahden klikkauksen päässä. SuperOffice on myös muokattavissa helposti jokaiselle yritykselle ja yhteisölle sopivaksi. SuperOffice CRM auttaa tutkitusti lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaspalvelua. SuperOffice antaa myös hyvän kokonaiskuvan asiakkaistasi ja auttaa siten kehittämään asiakkuuksia ja luomaan asiakaskeskeisen kulttuurin. SuperOffice CRM auttaa tehostamaan myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun operatiivista toimintaa tukemalla prosessien yhdenmukaistamista ja rutiinien automatisointia.

SuperOffice CRM järjestelmän käytettävyys ja selkeys ovat omaa luokkaansa, sillä ohjelmistoa on kehitetty siitä lähtien kun CRM -termi tuli käyttöön. Vuosien saatossa SuperOfficesta on hiotunut erittäin helppokäyttöinen ohjelmisto, joka täyttää asiakkuuksienhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvät vaativatkin tarpeet. CRM käyttöönoton onnistumista auttaa helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus.

Hankkiessasi SuperOfficen pilvipalveluna sinun ei tarvitse huolehtia palvelimista, varmuuskopioista eikä versiopäivityksistä. Voit skaalata palvelua tarpeesi mukaan eikä sinun ei tarvitse murehtia järjestelmän ylläpidosta. Voit vakuuttua itse ohjelman käytettävyydestä ja selkeydestä pyytämällä meiltä ilmaisen esittelyn.

CRM ohjelmiston näkymä

Helppokäyttöinen CRM ohjelmisto

Ilmainen CRM opas

SuperOffice CRM on tarkoitettu kaikentyyppisille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat pitää asiakkaansa tyytyväisinä. SuperOffice antaa kokonaiskuvan asiakkaan tapahtumista ja auttaa kehittämään asiakkuuksia ja luomaan yritykseesi tai yhteisöösi asiakaskeskeisen kulttuurin ja toimintatavat.

Voit analysoida asiakastietoja ja asiakaskäyttäytymistä ja siten palvella asiakkaitasi paremmin. SuperOffice auttaa parantamaan asiakaspalvelua sekä löytämään mahdolliset laiminlyödyt asiakkaat. Asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen auttaa myös kehittämään markkinointiviestinnän osuvuutta ja puhuttelevuutta.

SuperOffice CRM auttaa tehostamaan operatiivista toimintaasi tukemalla markkinoinnin, myynnin ja palveluprosessien yhdenmukaistamista ja automatisointia. Voit myös tehostaa yhteydenpitoa asiakkaisiin – teet uutiskirjeet, tarjoukset, tilausvahvistukset, tilaukset, sopimukset ja muut asiakirjat nopeasti ja yhdenmukaisesti hyödyntämällä valmiita dokumentti- ja sähköpostipohjia. CRM on myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja johdon jokapäiväinen työkalu, joka nopeuttaa rutiinitöitä ja auttaa keskittymään olennaisiin asioihin. Toiminnan tehokas seuranta auttaa varmistamaan tavoitteiden saavuttamisen.

Ilmainen CRM ostajan opas

SuperOffice tukee liiketoimintaasi eri osa-alueilla ja kasvaa kanssasi:

  • Asiakkuuksien hallinta
  • Markkinointi
  • Myynti ja myynnin johtaminen
  • Asiakaspalvelu
  • Projektinhallinta
  • Analytiikka
  • Digitaalinen markkinointi
  • Verkkolomakkeet
  • Chat

SuperOffice CRM kattaa monesta muusta CRM järjestelmästä poiketen myös projektinhallinnan. Projektinhallinnan avulla voit tallettaa tiettyyn projektiin liittyvät asiakirjat ja aktiviteetit yhteen paikkaan kaikkien saataville. Näin voit helposti seurata projektien aktiviteettejä ja niiden etenemistä.

Voit jopa rakentaa eri tyyppisille projekteille parhaat käytännöt projektioppaaseen, jolloin SuperOffice tarjoaa helposti kussakin projektin vaiheessa suositeltuja käytäntöjä. Tällöin uusikin työntekijä näkee millaisia aktiviteettejä ja dokumentteja yleensä tehdään kussakin projektin vaiheessa. Projektioppaan suosituksia ei ole kuitenkaan pakko orjallisesti noudattaa eli järjestelmä ei pakota tarpeettomasti kaavamaisuuteen.

Voit tallettaa projektille myös kaikki projektiin kuuluvat henkilöt olivat ne sitten omasta yrityksestäsi tai useista yrityksistä. Tietojen jako projektin jäsenille on helppoa ja näin kaikki hankkeeseen liittyvät pysyvät ajantasalla. Lisäksi projektilta näet heti jokaisen henkilön vastuualueen projektissa. Voit myös luoda aliprojekteja, jotka voit linkittää helposti pääprojektiin. Oheisessa videossa on esitelty lyhyesti projektinhallinnan mahdollisuuksia.

Saat SuperOfficen käyttöösi pilvipalveluna, palveluntarjoajan palvelimelta tai vaikka omalta serveriltäsi. Pilvipalvelussa tietokantasi on pilvessä ja SuperOffice CRM on heti käytettävissäsi ilman erillistä asennusta. Voit lukea lisää pilvipalvelusta täältä. Jos haluat SuperOfficen omalle palvelimellesi tai palveluntarjoajan palvelimelle asennamme ohjelmiston kätevästi puolestasi etäyhteydellä.

 

 

Asiakkaan kommentteja yhteistyöstä kanssamme ja SuperOffice CRM hyödyistä

 

 

Kerää liidejä verkosta

Verkkolomakkeet kutsuvat yhteydenpitoon ja niitä voi hyödyntää monella tavalla. Yleisiä käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi erilaiset tilauslomakkeet, ilmoittautumislomakkeet, oppaiden lataukset, kyselyt, yhteydenottopyynnöt ja kysymysmahdollisuudet. Sanotaan, että verkkolomakkeet ovat tärkein liidien keruutapa mille hyvänsä toimialalle.

Erityisen hyvin verkkolomakkeet palvelevat silloin kun ne ovat integroitu CRM järjestelmään. Tällöin ei joudu käsin päivittämään tietoja CRM järjestelmään ja tietoja ei kerry erillisiin siiloihin. Integroidut ratkaisut takaavat sen, että kaikki asiakastiedot kertyvät yhteen ja samaan paikkaan ja asiakkaan kokonaistilanne on nähtävissä helposti yhdellä silmäyksellä. SuperOffice CRM tarjoaa helpon tavan luoda lomakkeita ja voit alkaa kerätä tarvittavaa tietoa vaikka verkkosivuiltasi. Voit myös lähettää vaikka asiakkaillesi ja prospekteille linkin lomakkeeseen sähköpostilla.

Verkkolomakkeet tarjoavat tehokkaan ja helpon tavan uusien liidien keräämiseen. Samalla tarjotaan myös luotettava tapa aloittaa kommunikointi yrityksesi kanssa. Verkkolomakkeilla voi myös helposti kerätä suostumuksia uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Samalla voit automatisoida CRM prosesseja ja vähentää manuaalista työtä. Voit esimerkiksi luoda yhteydenottopyynnön jättäneen yrityksen ja henkilön automaattisesti SuperOfficeen. Lisäksi voit myös lisätä henkilön haluttuun valintaan ja projektiin ja vielä päivittää henkilön intressit halutuiksi. Näin voit tarjota asiakkaille, prospekteille ja yhteyistyökumppaneille mahdollisuuden itsepalveluun. Hyvät markkinoinnin työkalut auttavat sinua lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaspalvelua.

 

 

 

CRM on käytettävissäsi tietokoneella, tabletilla ja puhelimella

Voit käyttää SuperOfficea Windows ohjelmana tai selaimella, jolloin käyttö onnistuu myös Applen tietokoneilla. Lisäksi SuperOfficen Pocket CRM on tarjolla Iphone ja Android puhelimiin ja tabletteihin.

 

SuperOffice CRM toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella

 

SuperOffice CRM pitää sinut ajantasalla kentälläkin

 

 

CRM SuperOfficen selkeät käyttäjän muokattavissa olevat koontinäytöt

CRM ohjelmisto koontinäyttö

 

 

CRM ohjelmiston näkymä koonnille

 

 

SuperOffice CRM helpottaa päivääsi ja auttaa myymään

 

Yleinen ongelma yrityksissä on, että asiakastietoa on paljon ja se on hajanaista, eikä tietoja näin ollen voida hyödyntää niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Monessa yrityksessä ja yhteisössä asiakastiedot ovat erilaisissa Excel-taulukoissa, sähköposteissa ja muistivihoissa. Tällöin asiakastiedot eivät ole kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. SuperOfficeen voit tallentaa tiedot asiakkaista, prospekteista, yhteistyökumppaneista, toimittajista ja muista tärkeistä kontakteista.

SuperOffice CRM mahdollistaa asiakastiedon systemaattisen keräämisen, jäsentämisen, jakamisen, esittämisen ja etsimisen tehokkaasti ja helposti. Ajantasaisen tiedon perusteella voidaan tunnistaa yritykselle parhaat asiakkaat, sekä ohjata markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelijoita toimimaan siten, että asiakassuhteet olisivat pitkäkestoisia. Tiedon keskitetty hallittavuus on tärkeää etenkin organisaation ja liiketoiminnan kasvaessa.

SuperOfficen avulla voit parantaa merkittävästi asiakastyytyväisyyttä ja viedä liiketoimintasi uudelle tasolle. Kauppoja ei jää tekemättä asioiden huonon hoitamisen tai hoitamatta jättämisen takia. Kirjaat helposti sovitut asiat puhelinsoitoista ja tapaamisista sekä talletat tärkeät sähköpostit kaikkien saataville. Voit myös ennustaa, suunnitella, toteuttaa ja seurata myyntiä tehokkaasti.

SuperOffice CRM auttaa lisäksi pienentämään kustannuksia sekä parantamaan tuottavuutta, sillä sen avulla voit järjestää ja tehostaa liiketoimintaprosesseja sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. SuperOfficen avulla löydät mahdolliset asiakkaasi, autat asiakasta tekemään oikean hankintapäätöksen ja asiakkaasi ovat tyytyväisiä palveluusi.

SuperOffice CRM näyttää yleiskuvan myyntiputkestasi. Lisäksi näet mitä sinun tulee tehdä edistääksesi avoimia myyntimahdollisuuksiasi. Näin sinun on helpompi päättää mitä tehdä seuraavaksi ja et unohda tehdä suunniteltuja toimenpiteitä. Voit myös helposti suunnitella seuraavia askelia kauppojen kotiuttamiseksi ja pitää myyntiputkesi ajantasalla. SuperOffice CRM auttaa myös uusia myyntitiimin jäseniä myymään tehokkaammin myyntioppaan avulla. Voit mallintaa myyntioppaaseen helposti erityyppisten myyntien parhaimmat käytännöt.

 
 

Seuraa kauppojesi edistymistä visuaalisessa myyntiputkessa

Visuaalinen myyntiputki auttaa sinua viemään kauppoja eteenpäin, pitämään asiat järjestyksessä ja hallitsemaan monimutkaistakin myyntiprosessia tehokkaasti. Voit seurata myynnin etenemistä havainnollisesti myyntiputken eri vaiheissa ja ennustaa tulevaa myyntiäsi, laskutusta sekä resurssien tarvetta.

Myyntiprosessi on tuettu alusta loppuun ja näet millä asiakkailla on suurin tuottopotentiaali, joten voit kohdistaa resurssit sinne, missä tuotto on todennäköisesti suurin. SuperOfficeen saatavalla Saleboardista pääset myös helposti katsomaan kaikki myynticaseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot yhdestä paikasta. Näin voit vastata asiakkaalle nopeasti ilman aikaa vievää selvitystyötä ja löydät helposti kaikki tarvitsemasi tiedot ennen kokousta tai puhelua.